Du vet väl om att det snart är dags att lägga sin röst i EU-valet? Eller är du en av de som tänker att det där EU-valet har inget med mig och mitt liv att göra så det struntar jag i. Är du kvinna? Då bör du faktiskt tänka en gång till.

Av alla beslut som tas i EU, så påverkar ungefär 80 % av de besluten vår vardag direkt här hemma i Sverige. I Sverige har vi under mer än 100 år kämpat och strävat för ett jämställt och jämlikt samhälle. S-kvinnor inte minst har varit pådrivande i den kampen.

Vi har kommit en bra bit på väg, vad sägs om föräldraförsäkringen, avgiftsfri barnomsorg för alla barn och maxtaxa i barnomsorgen, kortare arbetstid, rättvisa pensioner, kriminalisering av sexköp, heltid som rättighet i lag – med möjlighet till deltid, rättvisa löner och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort.

Dessvärre har vi sett hur högerkrafterna har brett ut sig i Europa och också här i Sverige. Vi ser hur man aktivt försöker begränsa kvinnors liv, friheter och rättigheter. Vi ser hur man försöker begränsa eller förbjuda aborter, hur man inför sk ”slavlöner” och hur man vill styra vad kvinnor får och inte får ha på sig.

Vi ser också hur hat, hot och inskränkningar drabbar alla de som har en annan sexuell läggning eller en annan könsidentifiering. Vi ser hur hatet ökar mot olika religiösa grupper. Dessvärre ser vi också hur man försöker begränsa och strypa public service och gå mot ett mer instängt och odemokratiskt samhälle. Jämställdheten och jämlikheten är inget som har kommit gratis, det har varit och är en ständig kamp och något vi måste slå vakt om varje dag. Det är en kamp som inte bara åligger kvinnan, du som man eller du med annan könsidentifiering har samma ansvar för att driva kampen vidare, det är bara tillsammans vi kan bibehålla och utveckla jämställdheten.

Att få lov att rösta i ett val är ett privilegium, ett tecken på en levande demokrati och det är din rättighet, men också din skyldighet. Ta tillvara på den och den korta stund det tar att gå och rösta. För ett bättre Europa och ett ännu bättre Sverige.

Distriktsstyrelsen, S-kvinnor i Jönköpings län genom

Desiré Törnqvist, ordf

Diana Laitinen Carlsson, vice ordf

Maria Hörnsten, ledamot