Förändringar inom sjukvården ska inte behöva innebära att det blir svårare för patienter att få tillgång till läkare och vård. När Region Jönköpings län gjorde om i organisationen 2015 innebar det att resurser för vård flyttades.

Vård som kanske tidigare utfördes på det närmaste sjukhuset har flyttats till ett annat sjukhus inom länet. Syftet är att använda resurser mer effektivt och samtidigt ge en bättre vård. För patienter och även för anhöriga innebär det en geografisk skillnad som ofta kräver längre resor till vårdplatsen.

Det är viktigt att personer som behöver vård inte ska känna sig straffade för att de bor långt från sjukhuset. Var i regionen man bor ska inte få påverka tillgången till en jämlik vård och därför krävs det att systemet för sjukresor ses över och uppdateras. Det sjukresesystem som finns är anpassat efter den gamla organisationen.

Med anledning av detta har oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Jönköpings län gemensamt lagt en motion till regionfullmäktige om en utredning som syftar till att sjukresesystemet ska anpassas efter dagens behov. Systemet behöver digitaliseras och processen för att få ersättning måste förenklas. Den enskilde patienten måste få möjlighet att få en bra överblick över sin situation och sina rättigheter. Regionfullmäktige tillstyrkte vår motion vid det senaste sammanträdet och en utredning kommer att göras.

Vi behöver krympa avstånden inom hela regionen. Vi kan inte göra det geografiskt men vi kan förenkla för patienten. Avståndet till sjukhuset ska inte vara avgörande för en jämlik vård.

Marcus Eskdahl (S), regionråd

Kajsa Carlsson (MP), ledamot regionfullmäktige