Sedan tidigare råder det eldningsförbud i Jönköpings kommun. Enligt SMHI väntas nu temperaturer över 30 grader. Det gör att räddningstjänsten i Jönköpings kommun under eftermiddagen har hållt ett möte där man diskuterat om det finns behov av att utvidga eldningsförbudet.

- Vi kommer bland annat diskutera beredskapsläget, stödet till Jämtland och eldningsförbudet, säger Göran Melin på räddningstjänsten.

I Kalmar län finns exempelvis ett utvidgat eldningsförbud som innebär att det även förbjudet att nyttja alla typer av grillar, så kallade trangiakök och liknande.

- Det är möjligt att det införs ett sådant totalförbud här också. Men det är inget bestämt, det är ju detta vi ska diskutera, säger Göran Melin.

Varför kommer det kanske behövas ett sådant beslut?

- Alla följer inte eldningsförbudet som finns i dag. Det flesta gör det men inte alla. Somliga använder ved vid exempelvis grillning, som är det problematiska, berättar Melin och säger att det är viktigt att allmänheten fortsätter vara hjälpsam:

Påtala för de som eldar att de måste släcka och kontakta räddningstjänsten om inte elden släcks eller om ni är oroliga för att det är inte är helt släckt

- Många håller ju koll och ser till att förbudet följs. Om man upptäcker det ska man påtala för de som eldar att de måste släcka och kontakta räddningstjänsten om inte elden släcks eller om man är orolig för att det är inte är helt släckt.

Förbudet skärps

När Jnytt talar med Clas Lövgren på räddningstjänsten på måndagskvällen bekräftar han att en förändring kommer göras i eldningsförbudet. Det kommer dock inte bli ett totalförbud.

- Vi kommer inte längre tillåta grillning på kommunala grillplatser. Detta för att det vållat oss problem. Somliga eldar med ved vilket kan orsaka att gnistorna sätter eld på torr mark, säger Clas Lövgren.

Eldning på tomter är fortfarande tillåtet om det sker med kol eller gas och med försiktighet.

- Vi anser det inte rimligt att införa ett totalförbud, säger Lövgren.

Räddningstjänsten kommer nu formulera förbudet på ett tydligt sätt för att officiellt införa det skärpta förbudet under tisdagen.