Den långsiktiga trenden är att hemlösheten ökar i landet. Enligt Hem & hyra har hemlösheten, vilken tidigare främst gått att hitta i storstäderna, nu även tagit plats i många av landets kommuner.

Enligt siffror från Socialstyrelsen, som Hem & hyra tagit del av, har Bjurholm, Malmö, Burlöv, Södertälje och Gävle flest hemlösa sett till befolkningssiffran.

Bjurholm har 110 hemlösa per 10 000 invånare.

Jönköping placerar sig på plats 36 på listan med 44,9 hemlösa per 10 000 invånare.

Längst ned på listan återfinns Lidingö med 2,3 hemlösa per 10 000 invånare och Gotland med 2,4.

En av anledningarna till att hemlösheten nu breder ut sig över landet tros vara bostadsbristen.

– Det har helt enkelt inte byggts bostäder som motsvarar befolkningsökningen och inte heller byggts lägenheter med rimliga hyror för de svaga grupperna. Gör vi inte något åt bostadsmarknaden kommer vi inte att kunna lösa dagens hemlöshet, säger Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, till Hem & hyra.

Relaterat till artikeln