I över 200 år har svenskarna snusat och idag är Sverige ett av de länder i världen där det snusas mest.

Tittar man på genomsnittet i landet så visar det sig att 15 procent av befolkningen snusar. Hälften av dem är mellan 25 och 44 år och åtta av tio är män.

Favoriten är det vita portionssnuset som 45 procent använder medan 32 procent föredrar det bruna. På tredje plats kommer lössnuset med 18 procent.

För snusarna i Jönköping skiljer sig dock siffrorna en aning. Här är snittet snusare högre eftersom det ligger på 18 procent. Flest snusare, 21 procent finns i Blekinge följt av Kalmar och Värmland som ligger strax över Jönköping.

Fler män snusar

Fler män snusar än i övriga Sverige. Här är det 87 procent män och 13 procent kvinnor som snusar.

I Jönköping är man också, efter Halland, mest prismedveten i Sverige och använder de dosor som mest kostar 28 kronor.

Här är också General populärast, något som går som en tråd över hela Sverige. På andra plats kommer Rapé följt av LD.