I Jönköping är det fler än var femte som jobbar övertid, enligt statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) som Unionen har låtit ta fram.

– Det går inte att dra några andra slutsatser än att arbetsbördan helt enkelt är för stor, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, till TT.

”Kraftig obalans”

– De här siffrorna går bara att förstå som att det finns en kraftig obalans mellan vilka resurser som finns tillgängliga och vilka krav som ställs.

I undersökningen framgår det även allt fler är tillgängliga när de inte vistas på arbetsplatsen. Av privatanställda tjänstemän säger närmare 40 procent att de jobbar på helger och annan ledig tid för att hinna med arbetsbördan.

– Även om jobbet inte blir färdigt under arbetstid, så blir det färdigt genom att folk jobbar utanför ordinarie arbetstid. Om inte jag gör jobbet själv blir det inte gjort, säger Martin Linder till TT.