Bakgrunden till regeringens förslag med höjd flygskatt är att utsläppen från flygresorna till framför allt utlandet har ökat och att prognoserna visar på en fortsatt ökning. Tanken är att den höjda flygskatten ska minska utsläppen.

Men Sten Norinder, vd på Jönköping airport, är skeptisk till hur positiv effekt på miljön det egentligen skulle bli i slutändan.

– Det är nästan 113 000 betalande som flyger från Jönköping. Förslaget skulle innebära att antalet resenärer ska minska med fyra procent. Därmed handlar det om 4 500 resenärer hos oss. I praktiken handlar det om en minskning med en resenär per flygplan, berättar Sten Norinder.

Han tror inte att något flyg kommer ställas in i Jönköping om förslaget går igenom.

– Men av de som väljer att inte flyga kommer 40 procent i stället att ta bilen. Det skulle innebära att cirka 1 800 personer kör bil i stället och flyget går ändå. Det blir en miljökontraproduktiv skatt, menar Sten Norinder.

De största flygbolagen BRA, SAS och Norwegian är beredda att på egen hand se till att halvera utsläppen till 2030 om de slipper den tänkta höjningen av flygskatten.

– Om tanken med den höjda flygskatten är att det ska vara bra för miljön, så blir de nog ledsna.

Tror du att förslaget går igenom då?

– Miljöpartiet har fått backa med flera förslag, bland annat lastbilsvägskatten. Kanske har de satt ner foten och krävt att få igenom höjningen av flygskatten? Eftersom riksdagen sagt att man inte ska bryta ut enskilda saker ur budgeten så innebär det att förslaget skulle kunna gå igenom, fast alliansen och SD är motståndare. Jag tror inte heller att Socialdemokraterna är så roade av förslaget eftersom MP fick presentera skatten utan S deltagande, säger Sten Norinder.

Jönköping airport har tidigare svarat näringsdepartementet vad de anser om förslaget.

– De väl medvetna om detta.