Tekniska utskottet har beslutat att tillsammans med krögarna rusta upp Hamnparken för att den ska upplevas som mer attraktiv och också för att få fler båtar på Vättern.

Jp.se berättar att det