Jag har överlämnat en flaska Munksjö Champagne till landshövdingen för att med humorn som vapen påminna om att en sanering måste ske i Munksjön. Jag gör det också för att påminna om att vatten kan bli en nutida och framtida exportvara från Jönköping. Det är nästan en miljard människor som saknar rent vatten varje dag i världen. Enligt en artikel i senaste numret av Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra är det en och halv miljon svenskar som har gift i sitt kranvatten.

När jag var i Stockholm för några dagar sedan, så beställde jag ett glas vatten och det kostade 29 kronor för ett glas. Jag frågade om det var Vättervatten, men svaret var nej och att det kallades för: Stilla. Då fick jag idén att kan man sälja Hugos isterband från Örserum i Stockholm, så skulle man kunna sälja Vätternvatten där och även på andra platser – i stora delar av världen. Men först ska en rad miljöåtgärder till att för denna idé ska bli verklighet, så att vattnet får hög kvalité. En av miljöåtgärderna är att sanera Munksjön.

Det finns en vattendom sedan 1970 att detta ska ske; när de tekniska möjligheterna till att göra det finns. Ingenting har hänt… Det är dagens sanning, men visst är det tragiskt. Och så länge det är så, tänker jag fortsätta att kalla landshövdingen Helena Jonsson för en miljöbov.

På tala om miljöbovar när det gäller Munksjön, så kan följande verksamheter/företag räknas upp: Munksjö AB, slakteriet, thermos-fabriken, yllefabriken i Taberg, Gamla gasverket och Galvano som var en galvaniserad ytbehandlingsfabrik.

Frågan uppstår också till landshövdingen i samband med detta om det finns andra aktörer som förorenar sjön idag? I så fall: vad gör länsstyrelsen åt det?

Mina frågor är nu till landshövdingen Helena Jonsson: Vilka tekniska möjligheter finns det till att sanera Munksjön? Vad beräknas kostnaden blir för en sanering? Vilka anser landshövdingen ska stå för notan?

Och sist men inte minst viktigaste frågan: När kan arbetet med en miljösanering av Munksjön påbörjas och genomföras?

Det är dags nu Helena Jonsson. Reagera och agera! Gör inte oss som tror på Munksjöns framtid besvikna.

Bjud nu in Vätternvårdsförbundets sakkunnige i vattenfrågor Måns Lindell till ditt tjänsterum och korka upp Munksjö Champagne-flaskan och skåla i vatten för Munksjöns framtid.

Hans Mannefred