Jönköpings kommun har bjudit in till pressträff under en lång rad onsdagar sedan pandemin bröt ut. I dag var det dags för den elfte informationsträffen. Presskonferensen börjar klockan 13.15 och Jnytt var givetvis på plats och livesände. Reprisen går att se längre ner i artikeln.

Medverkade gjorde som vanligt stadsdirektör Johan Fritz, socialdirektör Stefan Österström och utbildningsdirektör Göran Isberg. Den här gången var även Mazar Alijevski, direktör kultur- och fritidsförvaltningen och Thomas Bergholm, teknisk direktör, på plats.

En av dagens huvudpunkter var pandemins negativa inverkan på samhällets ekonomi och det faktum att många föreningar och företag just nu har svårt att betala hyror, tomträtter och arrenden.

Regeringen har utformat ett stödpaket som bland annat innehåller stöd till hyror till särskilt utsatta branscher. De har också definierat vilka föreningar och företag som är berättigade till stödet.

Jönköpings kommun har därför tagit beslut på att erbjuda de hyresgäster som omfattas av stödpaketet en sänkning på 50 procent av hyreskostnaden för april, maj och juni månad.

Kommunen har också valt att låta förslaget omfatta arrendeavgift och tomträttsavgift för att det ska vara så rättvist som möjligt för kommunens motparter.

Föreningar som hyr lokaler och anläggningar per timme får också stöd. Kultur och fritidsförvaltningen har tagit beslut om nolltaxa på sina anläggningar under perioden april–juni.

– Vad som händer efter juni kan vi inte svara på just nu. Vi följer regeringens beslut angående branscher och tider. Om regeringen tar nya beslut får kommunen fundera på hur och om man beslutar att förlänga subventionerna, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör på Jönköpings kommun.

Hög närvaro i skolorna

Göran Isberg, utbildningsdirektör, berättar att läget i kommunens skolor och förskolor är relativt stabilt. Under rådande omständigheter har man generellt god närvaro hos personal och elever.

Förra veckan hade grundskolan en närvaro på över 90 procent och förskolan är nästan upp på normala nivåer igen.

Dessutom har Kulturskolan i samråd med skolläkare tagit beslut om att åter öppna för verksamheter som dans, bild och drama.

– Självklart kommer man följa folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering, understryker Göran Isberg.

Färre insjuknar

Sedan ett par veckor tillbaka ser man något fallande siffror när det gäller antalet dokumenterade fall av covid-19 i Jönköpings kommun. Det gäller både inom vården och omsorgen.

– Som exempel ser vi att det föregående vecka var 28 individer inom äldreomsorgen som hade dokumenterad covid-19. Den här veckan har det minskat ner till 22, säger socialdirektör Stefan Österström.

Samma trend ser man hos äldre inom hemtjänsten. Förra veckan var det 15 individer som hade dokumenterad covid-19, nu är siffran nere på 11.

– Det här är inte ett kvitto på att det här är över, utan bara att vi ser effekter på det arbete som läggs ner och de förändringar som kommuninvånarna har gjort, säger Stefan Österström.

Se reprisen från onsdagens pressträff här: