Enligt åtalet bestämde mannen träff på ett hotell i centrala Jönköping för att skaffa en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det skedde i november förra året.

Mannen avslöjades och nu åtalas han mot sitt nekande för köp av sexuell tjänst. Åklagarens bevisning består bland annat av ett utomstående vittne vars iakttagelser styrker åtalet, fotografier av sms-konversation mellan mannen och kvinnan samt fotografi på nyckelkort till hotellrum.

Dömas till dagsböter

Åklagaren yrkar att mannen ska dömas till 50 dagsböter á 210 kronor, vilket sammanlagt betyder 10 500 kronor.

Mannen har i samtal med åklagaren uppgett att han önskar att ett strafföreläggande utfärdas och att han avser att godkänna detta. Något godkännande har dock ännu inte skett.