Förhållandet ska ha upptäckts strax före jul och relationen ska ha inletts medan patienten vårdades på sjukhuset. Först skulle mannen omplaceras, men sedan blev han avstängd under tiden som händelsen utreds. Patienten anses vara i underläge och i en beroendeställning.

– Vi ser mycket allvarligt på detta, så här får det absolut inte gå till. Den anställde är ledsen för det inträffade, .

Region Jönköpings län har nu gjort lex Maria-anmälan om det som har hänt.

Verksamhetsområdet har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I anmälan står det att det i sjukvården är det viktigt med en strikt professionell relation mellan patient och personal och att det är därför som chefläkaren väljer att anmäla händelsen till IVO.