Vi är bestörta över vad som håller på att hända med Arbetsförmedlingen. De meddelade neddragningarna kommer att utarma en av Arbetsförmedlingens viktigaste resurser: de specialister som ska stötta personer med funktionsnedsättning. Det drabbar utsatta människor över hela Sverige, även i Jönköpings län. Synskadades riksförbund uppmanar nu alla ansvarskännande riksdagsledamöter att sätta stopp för nedmonteringen.

Avdelningen för rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen riskerar att halveras. Dessutom läggs hälften av alla lokalkontor ner. En rad stora förändringar genomförs samtidigt, utan analyser och seriös bedömning av konsekvenserna. Det kan vi aldrig godta.

Förra året gjorde Synskadades Riksförbund en medlemsundersökning om levnadsförhållandena för personer med synnedsättning. Den visade att bara 47 procent av våra medlemmar i yrkesverksam ålder har ett arbete. Mer än hälften står alltså utanför arbetsmarknaden. Det behöver bli lättare, inte svårare, för personer med synnedsättning och andra funktionsnedsättningar att få jobb.

Arbetsmarknadspolitiken hänger inte längre ihop. Den har blivit en häxbrygd av olika politiskt färgade åtgärder. I höstas klubbades M-KD-budgeten igenom med kraftiga nedskärningar i AF:s anslag. Sedan slöts januari-avtalet mellan regeringen och mittenpartierna, med nya stora förändringar i arbetsförmedlingens sätt att fungera.

Ovanpå detta kommer "förnyelseresan", som AF:s generaldirektör leder, med en storsatsning på digitalisering. 130 lokala kontor ska läggas ner och fysiska möten ersättas av digitala kontakter. Vad de samlade konsekvenserna blir står skrivet i stjärnorna.

Vi riskerar att Arbetsförmedlingen dräneras på ovärderlig kompetens, att möjligheterna till nödvändiga arbetshjälpmedel försämras och att de som behöver handfast hjälp får det svårt att ta sig till AF för vägledning.

I Jönköpings län finns kontoren i Aneby, Eksjö, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryd på nedläggningslistan. Varje nedläggning innebär att möjligheter till ett nära och mer personligt stöd försvinner. Personer med funktionsnedsättningar kan få problem att över huvud taget ta sig till inbokade möten.

I januariavtalet mellan regeringen, centern och liberalerna står att insatser för personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av förändringarna på Arbetsförmedlingen. Vi begär inte det omöjliga av våra folkvalda; Men vi begär att de lever upp till det de själva har sagt. Om de verkligen vill ge personer med funktionsnedsättning ökade chanser till arbete, krävs mer kompetens och fler specialister på arbetsförmedlingen – inte tvärtom.

Våra riksdagspolitiker behöver öppna ögonen för vad som verkligen står på spel. Det handlar om livschanserna för grupper som redan är satta under stor press. Lägg därför politisk prestige åt sidan och se till att reformeringen av arbetsförmedlingen inte blir en slakt av ovärderliga mänskliga resurser.

Karl-Erik Persson

Ordförande

Synskadades Riksförbund Jönköpings län