Region Jönköpings län satsar fyra miljoner kronor på utbildningsinsatser inom besöksnäringen. Insatsen riktar sig till företag med färre än tjugo anställda och syftar till att stödja branschen och samtidigt utveckla den och rusta inför framtiden. Detta skriver Regionen i ett pressmedelande.

– I det korta perspektivet är det viktigt att kunna behålla anställda och kompetens i företagen. Förutom att hantera den allvarliga situation som besöksnäringen befinner sig i just nu, måste vi också utnyttja tiden till att stärka näringen på längre sikt, säger Rune Backlund regionråd och ordförande i ANA-nämnden, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Medlen som avsätts går till del av deltagarnas löner och övriga omkostnader för utbildningen.

– Besöksnäringen är en framtidsbransch för vårt län som kommer få allt större betydelse för sysselsättning och attraktivitet. Branschen har en framskjuten roll i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län och det är viktigt att vi även i denna exceptionella situation har framtidstro och vågar blicka framåt, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Rune Backlund har, efter avstämning med presidiet, som ordförande för ANA tagit beslut på nämndens vägnar om att anslå pengar till utbildningsinsatser inom besöksnäringen. Det är ovanligt att ordförande själv fattar beslut, men möjligheten finns i brådskande ärenden enligt delegationsordningen. Läget i besöksnäringen är allvarligt och åtgärder behövs snabbt.