Under fredagen meddelade Region Jönköpings Län att ett fall av coronaviruset har bekräftats hos en patient på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Fallet är det första bekräftade fallet av viruset i Sverige.

Senare under eftermiddagen hölls en presskonferens på Rosenlunds vårdcentrum, där bland annat smittskyddsläkaren Malin Bengnér deltog.

– Fallet rör en kvinna i 20-årsåldern som vistats i staden Wuhan och återvänt till Sverige den 24 januari. Hon insjuknade några dagar senare, den 28 januari med hosta, och tog kontakt med vården igår, den 30 januari, sa smittskyddsläkare Malin Bengnér om kvinnan som för närvarande är isolerad på infektionskliniken.

På presskonferensen medverkade även Karin Tegmark Wisell, avdelningschef för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten.

– Analyserna är utförda i enighet med WHO:s rekommendationer. Vi har analyserat ett 20-tal fall hittills från olika delar av Sverige och detta är det första positiva. Vi har fortsatt kontakt med Ryhov för provtagning och uppföljning, sa Karin Tegmark Wisell under presskonferensen och fortsatte:

– Det var inte oväntat att få ett positivt fall i Sverige. Men nu är det viktigt att skilja mellan enstaka fall och smittspridning i samhället. Detta enstaka fallet betyder inte att smittan är utbredd i samhället eller innebär fara för samhället. Den svenska sjukvården har en bra beredskap att hantera ett sådant här fall.

”Ingen risk att någon annan är smittad”

Efter presskonferensen bekräftade Malin Bengnér att den drabbade kvinnan inte hade någon social kontakt efter att hon uppmärksammade symptomen för viruset. Viruset kan därför inte ha spridit sig till andra personer i Jönköping.

– Just nu är det bra med den drabbade kvinnan, vilket är glädjande. Hon är inte allvarligt sjuk utan är stabil. Hon har lindriga luftvägssymptom, säger Malin Bengnér till Jnytt, och berättar att kvinnan fördes till sjukhus med ambulans efter att hon kontaktat vården.

Vilka åtgärder vidtog ni när ni fick beskedet att hennes provsvar var positivt?

– När vi fick reda på provsvaret var hon redan omhändertagen på infektionskliniken, så efter det har vi riktat arbetet mot att kartlägga hur hon har levt och hur hon har rört sig under de senaste dagarna för att se ifall andra personer kan vara smittade. Glädjande nog har vi nu kunnat konstatera att så inte är fallet. Så från det här fallet finns det ingen risk alls att någon annan är smittad.

Hur smittar viruset?

– Det smittar via kontakt. Via hosta och nysningar, vad vi kallar för droppsmitta. I nuläget finns det inget vaccin mot viruset.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Malin Bengnér under fredagens presskonferens.

Foto Tobias Hellgren

”Jönköpingsborna bör inte bara oroliga”

Fallet av coronaviruset som bekräftades hos patienten i Jönköping är det första i Sverige. För Jönköpingsborna finns det dock ingen anledning att vara orolig över smittrisken. Viruset kommer inte att sprida sig ut i samhället, menar Malin Bengnér.

– Det här viruset sprids i Kina och i Wuhanområdet, men är man här i Jönköping behöver man inte vara orolig. Absolut inte, det finns ingen risk för spridning av viruset här, säger hon.

Till de Jönköpingsbor som känner oro över det första bekräftade fallet, vad vill du säga till dem?

– Jag tycker att man ska känna sig trygg i att rutinerna har fungerat bra. Vården är välinformerad och vet precis hur man ska svara på frågor och ta hand om misstänkta fall samt sjuka personer. Jag tycker absolut inte man ska vara orolig.

Utesluter inte ytterligare fall

Även fast det inte finns någon risk för smitta från det här bekräftade fallet utesluter inte Malin Bengnér att ytterligare enstaka fall av coronaviruset kan förekomma i Jönköping framöver.

– Just nu är resandet både till och från Kina väldigt begränsat, men vi utesluter inte att det kan förekomma ytterligare enstaka fall, säger hon.

Är regionen redo att hantera fler fall?

– Ja, jag känner mig trygg i att vi har en bra beredskap även ifall det skulle dyka upp ytterligare fall.

Vilka åtgärder och resurser läggs på beredskapen?

– De senaste veckorna har vi jobbat med att få ut information till vården. Både vårdcentraler och akutmottagningar, men även alla som kan komma i kontakt med personer som kan ha misstänkta symptom. Det gör vi för att se till att vi på alla nivåer vet hur vi ska ta hand om en sådan här patient. Jag tycker vi har fått ett kvitto på att det har fungerat bra, vi är väl förberedda.