Den 26 november öppnas utställning ”100 år av glömska” på Jönköpings läns museum. Den ska bestå av ett antal digitala berättelser från både yngre och äldre kvinnor där de berättar om sina liv, drömmar och begränsningar.

Men än så länge är berättelserna inte berättade. Conchi Gonzalez på länsmuseet har precis påbörjat arbetet med att samla in dem. Idén fick hon på en konferens i Göteborg där hon lyssnade på en föreläsning om Wikipedia och Histropedia - en tidsaxel över berömda människor med bilder.

– Det fanns inte någon kvinna med på den tidsaxeln. Jag twittrade om det och skrev att vi finns inte. Jag fick en förklaring att Wikipedia mest skrivs av nördiga män.

Hon berättar också om en undersökning av skollitteraturen, som Dagens Nyheter har gjort. Där utgör kvinnorna endast 13 procent, i samtliga läromedel.

– Det ger en väldigt ojämn syn på världen. Det handlar mycket om tradition och handlar inte bara om jämställdhet. Historien blir skev om den bara berättas genom männen och bara vissa tankar kommer fram.

Så nu ska hon dra igång tre work-shops – en form av berättarcirklar – som hålls i Skillingaryd, Värnamo och Gislaved under september-oktober. Det kan vara med högst åtta deltagare per grupp. Till dessa grupper söker hon kvinnor födda mellan 1930 och 1990.

Vilka tror du kommer?

– Jag har ingen aning, det är så spännande. Temat är hur det är att vara kvinna. Jag vill veta vad som har påverkat dem och vilka förebilder de haft. Och när någon börjar berätta så kommer andra också ihåg saker och berättelserna förändras.

Conchi Gonzalez hjälper deltagarna i berättandet och det är tänkt att arbetet ska utmynna i inspelade berättelser på en till tre minuter. Hon hoppas också att deltagarna kan ta med bilder som sedan förstärker berättelserna.

– Det blir små livsberättelser. Det är vår uppgift på museet att samla berättelser, för ting utan berättelse är bara dött.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Conchi Gonzalez: 0705-307 450 eller conchi.gonzalez@jkpglm.se