Det var i oktober som ett påstått bråk mellan musikern och verksamhetschefen på Spira slutade med att musikern fick sparken. Detta sedan verksamhetschefen menat att musikern uppträtt hotfullt och använt våld mot honom.

Musikern å sin sidan hävdar att han la händerna på verksamhetschefens axlar och endast talade till honom.

Händelsen ledde till att musikern avskedades, något som väckte stor uppmärksamhet inte inte minst från hans arbetskamrater på Spira.

Nu har Sveriges Yrkesmusikerförbund lämnat in en stämning till Arbetsdomstolen. I den framgår att musikern kräver 200.000 kronor av Region Jönköpings län. Han vill även ha lön från dagen då han avskedades.

Anledningen till skadeståndskravet är att musikern pekar på att avskedandet är fel och att det finns vittnen vid händelsen som vittnar till hans fördel.

Mannen var anställd på SMOT i över 20 år innan han fick sparken.