Stadskärnan i Jönköping har problem med tomma lokaler. Lokaler som tidigare var välbesökta av kunder är nu en svunnen tid. Några företag har haft för dålig lönsamhet medan andra har försatts i likvidation.

Rent generellt tycks det vara dålig lönsamhet att driva affärsverksamhet i vår stadskärna. En del branscher klarar sig bättre än andra. Inte så konstigt med det. Så har det alltid varit från tid till annan. Det är inget att oroa sig över. Däremot ska man oroa sig över den generella bilden och den pessimism som tycks råda i vår citykärna. Hur har det kunnat bli så här?

Över tid ändrar kunderna sitt köpmönster. En titt i historien visar det. Denna gång har cityhandeln drabbats av att kunder delvis övergått till att handla på ”nätet”. Detta tycks vara huvudorsaken även om det finns andra orsaker till att inte handla centralt. Vad har då kommunen gjort sedan ”näthandeln” började ta fart? Inte så värst mycket för att underlätta för handeln i sin omställning till att locka kunder till citykärnan.

Kommunen har slagit sig till ro och lyssnat till det självspelande piano som inte finns. Dock ska sägas att utsmyckningen med blommor och avstängd gata under sommarhalvåret var lyckade inslag i stadsbilden. Varför ”överger” kunderna stadskärnan då Asecs inte drabbats i samma utsträckning? Här finns många förklaringar om inte avgörande då många kunder på Asecs kommer från andra delar av landet. Citykärnan och Asecs är två olika koncept.

Jönköpings city och kommunen har nu insett allvaret med den uttömning av butiker som pågått alltför länge. Man tillsätter sju arbetsgrupper som ska lägga förslag om att göra city attraktivare att handla i. Människor ska trivas och känna köplust till sin citykärna är mottot. I denna omställningsprocess har naturligtvis handeln en nyckelroll. Sju nycklar är utdelade. Återstår att se om de kommer att passa.

Det är närmast en förutsättning för en levande kommun. I denna förutsättning har också fastighetsägarna en roll att spela.

Har fastighetsägarna rätt prissättning eller är den mera anpassad för en annan tid med välbesökta affärer? Något att fundera på då alternativet kan bli tomma lokaler och utebliven intäkt. För att återfå kundernas förtroende till vår citykärna måste alla aktörer hjälpas åt.

Att åka snålskjuts i spelet om kundernas gunst torde vara alltför riskabelt för den enskilde aktören. Risker finns alltid då det gäller handel, men jag är övertygad om att ett växande Jönköping klarar av den utmaning som ligger framför sig.

Vad gör Jönköping unikt som stad? Det är detta man ska titta på tror jag. Upplevelserna måste få sätta större avtryck. Att tävla med Asecs om enbart kunder i butikerna tror jag är en misslyckad strategi. Det unika med Jönköping som samtidigt är dess styrkor måste framhållas. Vi har två styrkor som gör Jönköping unikt. Våra tre sjöar i centrala Jönköping är svårslagna. Det är Vättern, Rocksjön och Munksjön. Sjöarna är olika till sin natur. De passar av det skälet alla människors olika önskemål om upplevelser. Kommunen bör här utlysa en arkitekttävling som ser till helheten i våra sjöar med omgivningar.

Jönköping som ett nav i södra Sverige med sitt logistiska läge är en styrka som borde vara ett dragplåster för kommunen. Ett komplement av mindre dignitet men kanske lite unikt vore att förlägga en isbana vid slottskajen på Magnus Ladulås plats. I övrigt har säkert näringslivet synpunkter på en levande stad. Kommunen och näringslivet borde vara en oslagbar kombination.

Jönköping som är en växande kommun har alla förutsättningar att klara av ”näthandeln”. Det gäller att ta till vara det unika med vårt centrala läge och våra tre sjöar i centrala delar av vår stad. De två huvudnycklarna till vår stadskärna är serverade. Återstår att se om kommunen tar emot dem för ett öppnare Jönköping. De små sju nycklarna är beställda för att passa de olika dörrarna. Jag förutsätter nu att Jönköpings city och kommunen gör allt vad som står i deras makt för ett tillfriskande av vår stadskärna. Alternativet förskräcker.

Kjell Krantz (M)