Förra året skrev jag om Motala Express, Vätterns fånge, en mytomspunnen och saknad båt i södra Vätterbygden. Jag har länge väntat på att Vättern skall isläggas för att ge mig en naturlig anledning att skriva om dagens båt. Men det tycks dröja och därför skall jag idag lite kort berätta om en annan båt, för våra trakter, betydligt viktigare båt. Motala Express var ju en ”lyxkryssare” som endast gick i trafik sommartid. Vintertid var det uteslutet, då båten helt saknade förstärkningar för trafik i is.

Norskt ursprung
Stjärnorp var ett tämligen ålderdomligt flytetyg, byggt redan 1870 vid Akers Mekaniska Verkstad i Oslo. Hon brukades i norska farvatten ända till 1901, då hon kom till Vättern och döptes om till S/S Svedudden. Hon var registrerad i Baskarp, som ju historiskt har varit ett stort redericentrum.  År 1918 flyttar hon till Roxen och trafikerar där Linköping-Grensholmen-Stjärnorp. Det är nu båten döps om till Stjernorp. Prefixet S/S visar att hon är ett ”Steam ship”, en båt som drivs med hjälp av en ångmaskin.

Färdades mellan Jönköping och Gränna
År 1930 återkommer hon till Jönköping, görs om från ång- till motordrift och blir följaktligen M/S Stjärnorp. Anledningen till att hon återkommer till södra Vättern är en närmast akut situation för de boende på Visingsö.  Under 1920-talet hade man fyra dagliga turer Visingsö-Gränna-Jönköping tur och retur. Under sena 20-talet uppstod ett antal busslinjer som trafikerade bland annat Jönköping-Gränna och detta tog bort ett stort antal resande från båtlinjen Gränna-Jönköping. Visingsöborna var dock inte hjälpta av någon busstrafik på fastlandet! Konkurrensen ledde till att samtliga båtlinjer Visingsö-Gränna-Jönköping hade gått i konkurs eller lagts ner och för att inte bli strandsatta fick Visingsöborna fick ta saken i egna händer. Man bildade Visingsö Nya Ångbåts AB och inköpte Stjernorp från Ångfartygs AB Roxen. Under namnet Stjärnorp kommer hon sedan att i ur och skur betjäna trafikanterna i södra Vätterbygden, företrädesvis på traden Jönköping-Visingsö-Gränna, fram till 1961.

Har blivit stockolmare
Stjärnorp försvinner från Vättern till Stockholmstrakten och 2001 dyker hon upp och har kajplats vid Norra Brobäcken, Skeppsholmen Stockholm och heter återigen Stjernorp.  Båten har efter restaurering plats för 20 personer med bordsservering. Däröver finns 5 hytter, salong och pentry. Av socialnämnden i Nacka beviljas fullständiga rättigheter.
Efter denna tid har hon flyttat lite hit och dit men är numera en stationär hotellbåt tillhörande Oaxens Skärgårdskrog.

Frös fast i isen
Bilden som jag illustrerar denna artikel med är från en sträng vinter på 1950-talet, jag tror 1954. Har ett bestämt minne av att jag var och tittade på den infrusna båten, som då låg några hundra meter norr om hamnpiren. Trots sina isegenskaper hade hon inte lyckats att komma fram till slutdestinationen, utan de resande hade fått vandra iland. Så småningom kom Göta Ingenjörsregemente Ing 2 från Eksjö och sprängde en ränna så att båten kunde anlöpa hamn. Bilden är från den episoden. Isläget var det året besvärligt och till exempel de små Hebebåtarna som normalt trafikerade rutten Gränna-Visingsö kunde inte heller ta sig fram.
Med de resurser som nu tillskapats via Trafikverket med färjan Braheborg är risken för fastfrysta båtar i södra Vättern minimal. Tur är väl det för Göta Ingenjörsregemente är ju också nerlagt.

Källor
Historiska vandringar med Jönköpings Posten.