På tisdagsförmiddagen kom nyheten att Elmia Lastbil, som skulle ha arrangerats 19-22 augusti, flyttas ett år framåt i tiden. Orsaken är spridningen av coronaviruset och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen.

Beslutet har gemensamt fattats av arrangörerna Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Albinsson & Sjöberg, i samråd med flertalet branschaktörer inom leverantörsled och påbyggnadsindustri.

– Elmia arbetar med fullt fokus på att hantera både nuläget och de förväntade effekterna av Covid-19 pandemin. Vi befinner oss i en svåranalyserad situation. I nära dialog med branschens företrädare och aktörer skapar vi nya optimala förutsättningar för alla inblandade parter, säger Lotta Frenssen, vd på Elmia AB, i ett pressmeddelande.

– Elmia Lastbil är mycket viktig för industrin och åkerinäringen. I och med att vi nu flyttar fram mässan till 2021 befäster vi återigen mässans position som mötesplatsen där kombinationen av tunga branschfrågor lyfts tillsammans med viktigt erfarenhetsutbyte. Det leder till än fler innovationer, samarbeten och långsiktig affärsutveckling, säger Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag, i pressmeddelandet.

Arrangörerna meddelar att exakt datum för nästa års mässa kommer att presenteras snarast möjligt.