"Våra kunder inom dagligvaruhandel och apoteksnäring upplever en ökad aktivitet samtidigt som de flesta andra kundsegment känner av en tydlig inbromsning. Effekterna av COVID-19 är svåra att förutse med exakthet men de flesta av Itab:s bolag ser en tydlig nedgång i orderingång orsakat av den oro som nu råder. Händelseutvecklingen bevakas noga och vi följer lokala myndigheters rekommendationer och beslut för att kontinuerligt kunna anpassa verksamheten på våra marknader i den takt som situationen utvecklas", skriver bolaget på sin hemsida.

Företaget uppger också att man varslar 350 personer om uppsägning och att ytterligare 200 inhyrda personer berörs. Ytterligare 200 anställda kommer att permitteras.

En effekt av coronaviruset gör att Itab kommer att göra en översyn och kontroll av allt som har med inköp att göra, gå igenom vad som finns i lager och kundfordringar och ytterligare försöka effektivisera verksamheten.

Itab Shop Concept är en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningar. Man är också marknadsledande när det gäller kassadiskar, framförallt till detaljhandeln.

Totalt har man 3200 anställda över hela världen. I Jönköping och Nässjö jobbar cirka 380 personer.