Som vi tidigare har berättat

Greppet är ett sätt att locka vikarierna till sig då det under flera år har varit svårt att klara bemanningen sommartid.

Det är fler kommuner som har svårt att få ihop tillräckligt med vikarier. Nu har även Habo kommun beslutat att börja med extra ersättning för den som jobbar inom socialförvaltningen i sommar. Habo kommun erbjuder dessutom mellan 1000 och 2000 kronor mer än Jönköpings kommun, beroende på hur många extraveckor de jobbar.

– Det har varit en utmaning att rekrytera inom vård och omsorg de senaste åren. Vi diskuterade faktiskt möjligheterna med bonussystem redan inför förra sommaren, men kom inte fram till något då. Men i år blir det alltså av, säger Carina Bergman, omsorgschef på socialförvaltningen i Habo kommun.

– Vi ser att vi behöver erbjuda något extra för att de som vill sommarjobba ska välja just oss.

Att även Jönköpings kommun erbjuder bonus till sina semestervikarier inom socialförvaltningen är inget överraskande tycker Carina Bergman.

– Alla kommuner har likartade utmaningar i att få tag på semestervikarier. Det har hårdnat för alla. Anledningen till att vi har valt att lägga oss på de här summorna i bonus är för att vi i Habo kommun känner att vi kan ta de här nivåerna. Vi har lagt ribban här för att vi tror att det kan gynna våra vikarier, förklarar hon.

Bonusen är olika stor beroende på hur länge den anställde väljer att jobba.

Hur ser du på att ordinarie personal kan uppleva bonussystemet som orättvist?

– När vi väljer att ge bonusen till en viss grupp så är det klart att det kan ställa grupper mot varandra. I det här fallet så riktar vi bonusen till vikarierna som jobbar mer än sex veckor. Vi ser det här som en möjlighet att få sommarvikarierna att stanna längre. Det underlättar för oss att ta vikarier som kan jobba längre perioder och det blir en bättre kontinuitet för vårdtagaren, säger Carina Bergman.