Vi i Centerpartiet står upp för ett starkt Erasmusprogram, och menar snarare att fler och inte färre studenter ska få möjligheten att studera i andra europeiska länder.

I ett yttrande till riksdagen skriver sex sverigedemokratiska riksdagsledamöter att man bör lägga ner Erasmusprogrammet. Det kostar för mycket pengar, menar man. Vi är eniga med att onödiga utgifter på EU-nivå måste minimeras. Erasmusutbyten är dock ingen onödig utgift. Med Erasmusprogrammet har miljontals studenter kunnat studera i andra länder, lära sig ny kunskap och nya språk, knyta nya kontakter och i många fall träffa sin livspartner. Sedan några år tillbaka kan man också praktisera som del av Erasmusprogrammet, vilket öppnar upp för ännu fler att röra sig runtom i Europa.

För Jönköpings kommun är utbytesstudier jätteviktiga. Högskolan i Jönköping är bra på att få studenter att åka på utbytesstudier, och det innebär att Jönköping får ett tillskott av internationell kompetens, vilket är oerhört viktigt i en värld med global konkurrens. Ska Jönköpings företag kunna konkurrera internationellt behöver vi internationell kompetens. Där är Erasmusprogrammet en mycket viktig del.

Vi i Centerpartiet är eniga med EU-kommissionen om att budgeten för Erasmusstudier snarare behöver utökas. Alla som vill borde få möjlighet att studera eller praktisera i andra europeiska länder, inte bara de som kommer från familjer med akademisk bakgrund eller som går på vissa universitet. Alla studenter borde få frågan, för det gynnar både individen och EU. Sverigedemokraterna vill istället lägga ner Erasmus. Det vore förödande både för Jönköping och Europa.

Eric Luth (C), Huskvarna

Kandidat till Europaparlamentet