"Sjukvårdspartiet i Jönköpings län tillhör varken det blå eller röda laget. Vi kommer inte bli ett tyst oppositionsparti som alltid stödröstar på alliansen. Vi kommer bli ett samarbetsparti som kan samarbeta med alla regionens partier allt för att rädda sjukvården", skriver partiet i ett pressmeddelande.

Partiet är kritiskt till besparingarna inom sjukvården.

"I hela landet har vi sett enorma besparingar på den skattefinansierade sjukvården, antalet vårdplatser av alla slag har trots protester minskat kraftigt och därtill centraliserats. Både det röda som blå laget har drivit samma osunda invånarfientliga politik. Sverige har minst antal vårdplatser i Europa per 1 000 invånare. Konsekvensen av detta är att det nu finns sjukvårdspartier i många regioner och landsting. I Norrbotten har sjukvårdspartiet hela 25 procent", skriver man vidare.

Partiets viktigaste punkter är att alla besparingar på sjukhusen måste stoppas, att antalet vårdplatser måste ökas, att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet samt att det ska finnas ett seniorkort till pensionärerna och personer som har rätt till färdtjänst.

"Regionen omsätter över elva miljarder, men över en miljard går inte till sjukvården. Vi vill spara in på onödiga politikerarvoden samt se över och eventuellt minska kulturanslagen. Vi kommer kämpa för att behålla våra tre sjukhus Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Därtill vill vi ge lokala vårdcentraler mer och större resurser att ge decentraliserad vård och slippa långa ångerfulla transporter", förklarar man.

Bakom partiet står bland andra Lennart Elwing och Morgan Malmborg, båda med ett förflutet i Sverigedemokraterna. Malmborg har även startat partiet Habodemokraterna efter att han lämnat SD.