Enligt ett pressmeddelande från Region Jönköpings län rör det sig även den här gången om en äldre person med bakomliggande sjukdomar.

Det betyder att tre personer med covid-19 nu har avlidit i Jönköpings län.

20 patienter fick på fredagen sjukhusvård i länet på grund av covid-19. Sex av patienterna fick intensivvård.

Sedan 13 mars gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 848 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Från torsdagen och framöver vårdas patienter även på länets två övriga sjukhus, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.