Detaljplanen för Tändsticksområdet är fram till den 19 april ute på samråd och finns tillgänglig i kommunens utställningslokal i Juneporten.

Den 21 februari anordnade kommunen ett samrådsmöte om detaljplanen för Tändsticksområdet, men få dök upp. Tändsticksområdets vänner hade med anledning av det ett möte i går kväll med representanter från stadsbyggnadsnämnden, där de pratade om Tändsticksområdets framtid.

– Tändsticksområdet är Jönköpings historiska hjärta och jag har efterlyst en öppen demokratisk process när det gäller framtiden för området. Att så få dyker upp när kommunen först bjöd in till samråd ser jag som ett tecken på att folk inte visste om att mötet skulle vara. Det är skrämmande att kommunen själva inte ser det som ett problem, säger Sebastian Dahlander från Tändsticksområdets vänner.

Han är övertygad att det finns ett stort intresse för området.

– Jag fick själv veta i efterhand att det hade varit ett möte. Det känns konstigt att jag fick en inbjudan efter att mötet hade varit, säger han.

Carin Graff från Tändsticksområdets vänner förklarar att de vill att området även fortsättningsvis ska vara i kommunens ägo.

– Vi är inte positiva till på Tändsticksområdet. Men vi säger inte nej till studentbostäder, då de inte stör gestaltningen av området, säger hon.

Under mötet redogjorde Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, för planerna för Tändsticksområdet. Deltog på mötet gjorde även Håkan Sylvan, planarkitekt, arkitekt Cecilia Idermark, expert på kulturhistoriska frågor, och planchef Liselott Johansson.

Bland åhörarna satt Ingemar Thorsén, tidigare stadsarkitekt i Jönköping och även aktiv i nätverket Tändsticksområdets vänner. Han tycker att processen med detaljplanen för området har gått alldeles för fort.

– Egentligen tycker jag att de tagit hänsyn till de kulturhistoriska värdena, men vissa saker tycker jag att det går att titta närmare på. 1994 ville kommunen att hela Tändsticksområdet skulle innefattas som kulturhistoriskt, men i den här detaljplanen innefattas inte G-huset, berättar Ingemar Thorsén.

Nätverket har nu skickat in en önskan till länsstyrelsen att hela Tändsticksområdet ska bli riksintresse.

– Även om G-huset inte är med i detaljplanen så är det en fin byggnad, men det är inte kommunens sak att avgöra om det är ett riksintresse, menar Håkan Sylvan.

Nätverket riktade också kritik mot att det i planen skulle bli för få gröna ytor, hur permanenta bostäder skulle påverka nuvarande kulturliv och hur det egentligen är tänkt med de planerade parkeringarna.

– 1994 fanns det planer på en utomhusscen på området. Det hade varit mer i områdets anda än det man nu planerar, menar Sebastian Dahlander.