36 patienter får i dag, fredag, sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Elva av patienterna får intensivvård. En person med bekräftad covid -19 har avlidit på länets sjukhus.

Den avlidna personen var 81–90 år gammal och hade underliggande sjukdom, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Totalt har nu 13 personer med covid -19 avlidit i länet, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 1245 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Operationer ställs in

Region Jönköping meddelar också att det tidigare beslutet om att ställa in vissa planerade operationer inom Region Jönköpings län förlängs och gäller tills vidare på Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och på Värnamo sjukhus.

Alla patienter som berörs får besked från den opererande kliniken, ibland med kort varsel. I läget med pandemin måste främst operationer som är akuta eller livsnödvändiga säkras. Ambitionen är ändå alltid att genomföra så många operationer som möjligt även av de planerade. De operationer som skjuts upp kommer att genomföras när sjukvården kan återgå till normalläge.

Under onsdagen blev det också klart att Region Jönköpings län beslutat att öppna en separat vårdavdelning på respektive sjukhus. Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus kommer att öppna torsdag 2 april, och Ryhov i Jönköping måndag 6 april.