I dessa dagar efter ”underrättelseoperationer” och annat i den svenska skärgården kan jag inte låta bli att erinra om ovanstående rubrik som är helt sann. Den förekom i lokaltidningarna den 8 juni 1959 i samband med Rikslantbruksmötet RILA och var en del av en försvarsutställning med tillhörande uppvisning. Militären visade sina muskler och bland annat sköt A 6 med skarp ammunition från regementsområdet, över Rosenlund och med mål utanför Rosenlundsbankarna i Vättern.
I detta skådespel deltog dessutom marinen. Det är nog en av de få gånger som marinen har varit aktiv i vår del av Vättern. Vi hade ett ”flottbesök” bestående av några små minsvepare, motortorpedbåtarna T54 och T55, dessutom av en miniubåt. Miniubåten hade det träffsäkra namnet Spiggen och var den enda miniubåt som någonsin har förekommit i svenska marinen.

Kungen struntade i festen
På fredagskvällen den 5 juni anordnades en ryttarbal på stora Hotellet och hedersgäst var prinsessan Sibylla, änka efter kronprins Gustaf Adolf. Hon hade även med sig sin 13-årige son kronprins Carl Gustaf, som dock smög ut en bakväg och istället för bal fick medfölja en av torpedbåtarna ut på Vätterns böljor. En mer passande sysselsättning för en liten grabb.
På söndagens försvarsövning, som bevistades av cirka 40 000 personer och efter artilleribeskjutningen, skulle marinen visa hur man tvingade upp en främmande ubåt. Deltagande var en helikopter av typ BoeingVertol 107, i folkmun kallad Bananen.
Dessa benämns idag på militärspråk Hkp 4, men nu kan de inte hjälpa till i Stockholms skärgård, eftersom de är sålda. 1959 var de högst aktiva och nya. Spiggen ankom till platsen, sänkte ner en sonar och markerade efter ett tag med ett knallskott att den hittat något. Då kom motortorpedbåtarna och fällde sjunkbomber, naturligtvis inte med full sprängkraft. Efter några sekunder bröt ubåten ytan och övningen var avslutat.

Bara rum för fem personer
HMS Spiggen var en miniubåt verksam i svenska marinen från augusti 1957 till år 1970. Det var en begagnad miniubåt, utvecklad av Royal Marine i Storbritannien och tillverkad 1954. Den var 16,4 meter lång, 1,9 meter bred och vägde 37 ton.
Det byggdes fyra ubåtar av denna typ och den som så småningom hamnade i Jönköping hette från början X-51 Stickleback. Den hade fem mans besättning och var framtagen som en utveckling av de miniubåtar som Storbritannien hade under andra världskriget. Det var en sådan miniubåt som sänkte det tyska slagskeppet Tirpitz i en fjord i Norge. Fem man och en miniubåt utgjorde en så kallat X-Craftgrupp. Den sista X-Craftgruppen upplöstes 1958 och det innebar möjlighet för Sverige att köpa en begagnad miniubåt.

Numera på Imperial War Museum
Avsikten med inköpet var att öva försvar mot just miniubåtar. Dock kom ubåten att användas även till annat, bland annat utnyttjades den till att illustrera texten i Ulf Peder Olrogs visa ”Att segla uppför Fyrisån i undervattensbåt” och till och med intog undervattensläge inne i Uppsala. På bilden ligger Spiggen vid kaj i Munksjön och den var ett mycket välbesökt utställningsföremål.
Ubåtens historia slutar dock inte i Sverige. När den tjänat ut skänktes den som museiföremål till Storbritannien som hade skrotat sina tre. Den finns nu att beskåda på Imperial War Museum Duxford.

Källa
Flottans män nr 3 2011