27 patienter får just nu sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Åtta av patienterna får intensivvård. En person i länet med bekräftad covid -19 har avlidit på sjukhus.

Jönköpings län har därmed fått fem nya dödsfall till följd av coronaviruset på kort tid.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 1147 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.

Totalt har nu nio personer med covid -19 avlidit i länet.

Operationer ställs in

Region Jönköping meddelar också att det tidigare beslutet om att ställa in vissa planerade operationer inom Region Jönköpings län förlängs och gäller tills vidare på Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och på Värnamo sjukhus.

Alla patienter som berörs får besked från den opererande kliniken, ibland med kort varsel. I läget med pandemin måste främst operationer som är akuta eller livsnödvändiga säkras. Ambitionen är ändå alltid att genomföra så många operationer som möjligt även av de planerade. De operationer som skjuts upp kommer att genomföras när sjukvården kan återgå till normalläge.