Händelsen inträffade 12 september på en adress i centrala Jönköping. Den nu dömde mannen anhölls två dagar senare, häktades ytterligare två dygn därpå och åtalades för våldtäkt i slutet av månaden.

Åklagarsidan ville att händelsen i andra hand ska rubriceras som oaktsam våldtäkt och uppgav i stämningsansökan att mannen åtminstone varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att kvinnan inte deltog frivilligt.

Flera kvinnor som varit i kontakt med målsägaren förhördes och enligt åtalet finns det bland annat fotografier på meddelanden mellan den misstänkta och målsägaren som bevis mot mannen.

Deltog inte frivilligt

Mannen döms nu för oaktsam, och inte uppsåtlig, våldtäkt. Straffet bestäms till sex månaders fängelse och att betala 52 000 kronor i skadestånd. Jönköpings tingsrätt anser att kvinnan inte deltog frivilligt i hela samlaget och bedömer att hennes redogörelse är trovärdig.

Mannen har både nekat till brott och motsatt sig skadeståndsyrkandet.

Mannen och kvinnan var ytligt bekanta med varandra sedan tidigare. Vid det aktuella tillfället bestämde de träff men hon menar att han inte höll sig till det de bestämt.