Närmare 970 brev, skrivna mellan 1890-talet fram till familjens tragiska förolyckande 1918, ingår i samlingen. Det handlar om brev mellan John och Ester, men också till och från deras föräldrar, syskon, övrig släkt och vänner.

– Breven är allt från en till tolv sidor långa – ofta mycket innehållsrika och detaljerade. Som läsare kommer man John och Ester otroligt nära: deras tankar, känslor och drömmar, och även hur relationen till varandra och andra i deras närhet såg ut och förändrades över tid. Här ryms både vardagligheter och poetiska känsloyttringar. Historiska förlopp som första världskriget och spanska sjukan skildras genom deras ögon, säger Sarah Billengren, ansvarig för projektet.

Har donerats

Samlingen har donerats till museet från olika privatpersoner i omgångar från 1970-talet. Genom att nu göra breven tillgängliga för en större publik, vill museet komplettera bilden av John och Esters liv och konstnärskap.

Okända skisser och teckningar

Projektet, som startade 2018, är omfattande och tar minst tre år att genomföra.

– Handstilen är svårläst och avskrifterna gör det möjligt för fler att ta del av breven, som efterfrågas av både författare, filmmakare och forskare. Vissa originalbrev innehåller okända skisser och teckningar från John Bauer, säger Henrik Johansson, arkivarie.

Arbetet genomförs med stöd av Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens Minnesfond. Materialet publiceras på webbplatsen Digitaltmuseum.se och hittills finns ett 40-tal brev ute. Nya publiceringar sker varje vecka.

Hoppas på fler brev skrivna av Ester

Museet skriver i ett pressmeddelande att man hoppas få ta del av fler brev framöver – i synnerhet de skrivna av Ester, där färre verkar finnas bevarade.

Relaterat till artikeln