Förutom dagens vaccinering mot influensa och pneumokocker kommer 70-åringar i Jönköpings län i vaccinationspaketet att erbjudas vaccination mot bältros, difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccineringen påbörjas 2019. Jönköping blir därmed första region/landsting i Sverige med den här typen av satsning.

– Vaccin mot influensa och pneumokocker bjuder vi redan i dag till alla över 65 år. Men nu vill vi ta ett samlat grepp genom att också erbjuda vaccin mot bältros och en påfyllning mot difteri, stelkramp oh kikhosta. Vi vill satsa på att förebygga sjukdomar för den här åldersgruppen som är utsatt för mer infektioner, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Satsningen på ett vaccinationspaket för70-åringar finns i Region Jönköpings läns budget och flerårsplan. Införandet innebär en extra kostnad på cirka 3,5 miljoner kronor årligen.

Samtidigt pågår en diskussion om att vaccinering mot influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram, vilket då innebär att staten tar över kostnaden för den delen.

Den största satsningen

Vaccinering mot bältros är den största satsningen. Cirka 30 procent drabbas någon gång i livet av bältros och risken ökar med stigande ålder. I Jönköpings län handlar det om minst 800 personer som insjuknar varje år där upp till 15 procent drabbas av ett efterförlopp med mycket plågsamt smärttillstånd som inte vanliga värktabletter har någon effekt på.

– Vaccin mot bältros är ganska dyrt, varför det i dag inte är många människor som tar det. Samtidigt konsumerar människor med bältros en hel del sjukvård, varför det även hälsoekonomiskt är motiverat att erbjuda vaccin gratis mot bältros, säger Bengnér.

Vaccinet mot säsongsinfluensa ska ges strax innan influensasäsongen startar, medan övriga vaccin kan ges vid ett och samma tillfälle när som helst. Den exakta formen för hur vaccineringen ska erbjudas är inte beslutad ännu.

Vill nå 70 procent

Varje årskull av 70-åringar i Jönköpings län är cirka 4 000 personer. I pressmeddelandet skriver Region Jönköpings län att deras målsättningen är att nå 70 procent av varje årskull eller cirka 2 800 personer med vaccinationsprogrammet.

Relaterat till artikeln