Prorektor Lars Niklasson svarar på kritiken.

Det var i maj som två artiklar publicerades som båda riktade kritik mot de högskolor som i sina namn använder sig av benämningen University. I både artikeln ”Högskolorna som kallar sig University” i tidningen Curie, en tidning från Vetenskapsrådet, och en artikel från Institutet för språk och folkminnen, ”Hellre Högskola än University”, går man hårt åt Jönköping University. Många högskolor har valt att kalla sig University i engelska sammanhang vilket man anser är felaktigt, och Jönköpings högskola sticker ut genom att sen i höstas använda sig av benämningen University även i svenska sammanhang. Detta i samband med att man bytte hela sin grafiska profil inför terminsstarten.

I Curie slår man fast att University College är den korrekta engelska översättningen av högskola, detta enligt Universitets- och högskolerådets svensk- engelska ordbok. Att använda University College som benämning skulle därför vara det riktiga för att skilja på högskola och universitet. Just det här med missförstånd är även något som Institutet för språk och folkminnen tar upp i sin artikel. I artikeln har man intervjuat en representant för Språkrådet som anser att när ordet University används i svenska sammanhang finns det stor risk för missförstånd om folk direktöversätter ordet och uppfattar högskolan som ett universitet. Även här riktas det alltså kritik mot speciellt Jönköping University som valt att göra på annat sätt.

Den här kritiken som riktats mot Jönköping University i båda artiklarna bekymrar inte Lars Niklasson, prorektor på Jönköping University. Han anser nämligen att högskolan inte gör något fel i att använda benämningen University.

Varför har man valt att kalla sig Jönköping University?

- Vårt namn på engelska är sedan många år Jönköping University och vi har sedan hösten 2015 valt att använda samma namn även i vår kommunikation inom Sverige. Vi har en internationell profil och vi vill ha en enhetlig avsändare i vår kommunikation både nationellt och internationellt. Vi har studenter och personal från över 80 länder i världen och vi erbjuder en internationell miljö även på campus i Jönköping. Det vill vi synliggöra redan i vårt namn.

Är man inte rädd för missförstånd huruvida det är en högskola eller ett universitet?

- Nej. Vi ser detta som oproblematiskt. Sverige har ett system för högre utbildning, men två benämningar på lärosätena, universitet och högskola. Samtliga lärosäten har numera möjlighet att erbjuda utbildning på alla nivåer. Internationellt sett är det inget konstigt att oberoende lärosäten med examinationsrätt på alla nivåer kallas "university".

Funderade man på att använda sig av den enligt Universitets- och högskolerådets svensk- engelska ordboken korrekta benämningen University College?

- Vårt namn på engelska har varit Jönköping University i många år. University är en korrekt engelsk benämning av vårt lärosäte eftersom Jönköping University har egna examensrättigheter på samtliga nivåer inklusive forskarutbildning. Så huruvida vi skulle använda University College eller ej har inte varit en fråga för oss.

Vad tycker ni om kritiken som riktas mot namnvalet "University", där Jönköping University används som exempel?

- Vi har ingenting emot att prata om varför vi valt att använda Jönköping University som avsändare i vår kommunikation. Jönköping University är en stiftelse och lyder inte under lagar på samma sätt som statliga lärosäten.

Vad tycker du själv om namnbytet till Jönköping University?

- Bra. Vi har nu använt oss av namnet ”Jönköping University” mot externa målgrupper även i kommunikation på svenska och vi kan se att det fått ett starkt genomslag både i media och av partners och intressenter.