På måndagen höll Region Jönköpings län presskonferens om säsongsinfluensan på Öxnehaga vårdcentral. Regionen har länge varit i topp när det gäller andel vaccinerade i riskgrupperna. Alla över 65 år, kvinnor som är gravida i minst 16:e veckan och övriga med sjukdomar som gör att de tillhör riskgruppen får gratis vaccin. I år satsar regionen på att 75 procent av de som tillhör riskgruppen ska vaccinera sig.

– Att vaccinera sig om man tillhör riskgruppen är jätteviktigt, framförallt för att man kan drabbas av olika allvarliga följdsjukdomar om man blir influensasmittad. Vaccin är det bästa sättet att skydda sig mot influensan, samtidigt är det inte 100 procent säkert att man inte blir smittad även om man har fått vaccinsprutan och det är ju eftersom vi inte riktigt vet vad vi har att vänta av årets influensa.

Informerar på sju olika språk

Seyde Aslan är aktiv i språkcafé för nå ut med viktig information och för att få nya svenskar att känna samhörighet. På sju olika språk informerar Seyde Aslan om vaccination.

– En del vet ingenting om vaccination och en del glömmer bort på grund av att de har en tung bakgrund eller mycket annat att tänka på. Det är mycket bättre att få information på sitt eget språk än att läsa en broschyr.

Om man vill vaccinera sig kan man göra det på vilken vårdcentral som helst och inte bara på den vårdcentralen man tillhör.