Coronaviruset har drabbat oss alla när det slog till som en blixt från en klar himmel, men allt är inte så klart. Pandemins framfart prövar verkligen vårt samhälle på alla fronter: digitaliseringen inom skolvärlden sätts nu på prov, ekonomiska krispaket har utformats och en effektivisering av lagprocessen har implementerats tillfälligt. Men vi befarar också att en stor grupp människor riskerar att hamna i en kris som inte är tillfällig, utan permanent – Arbetarklassen.

Coronakrisen är framförallt arbetarklassens kris, det tydliggörs inte minst när tiotusentals människor riskerar att bli varslade om uppsägning samtidigt som storföretag har utdelningar på miljardbelopp. En så enkel fråga som utebliven skolmat kanske inte är något överklassen tänker på men det kan påverka en arbetarklassfamilj markant. Därför är det ett svek mot arbetarklassen när Koalition Jönköping inte ersätter gymnasieelever för den dagliga skolmåltiden som uteblir efter distansundervisningens start.

Alla människor kommer inte från välbärgade områden och när skolorna stänger så kan inte alla familjer garantera ytterligare en måltid till sitt barn. Ska den ensamstående undersköterskan som utsätter sig för enorma risker genom att bromsa spridningen av Covid-19 tvingas se sitt barn i ögonen och berätta att hen inte vet om det finns mat för morgondagen? Det handlar inte enbart om moraliska principer, det handlar också om kommunens egna ord! På kommunens hemsida poängteras innebörden av skolmaten för elevens kognitiva förmåga att ”tillgodogöra sig kunskap, utvecklas...”, trots vetskapen om detta så riskerar nu otaliga elevers utbildning men framförallt hälsa att äventyras. Skolan har inte avskaffats utan pågår under ändrade former, bör inte samma principer gälla för skolmaten?

Den 9 oktober publicerade SVT statistik från Skolverket som visar på att Jönköpings kommun ligger i botten när det gäller hur mycket pengar man satsar på skolmaten. I Jönköpings kommun satsar man 5800 kr per år för varje elev medan i Jämtland satsar man 9000kr per år för varje elev. Utöver detta så planerar kommunen fram till 2022 att dra in besparingar på 10 miljoner kronor på maten från bl.a. kommunala grundskolor och förskolor. Detta visar inte minst på hur Koalition Jönköping prioriterar elevernas förutsättningar till goda prestationer i skolan för alla. Det handlar om vår framtid, vi gymnasieelever är morgondagens framtid och vi behöver veta vad morgondagen har att erbjuda för lunch.

I skrivande stund har skolorna varit stängda i 2,5 veckor, detta motsvarar 13 luncher. Detta motsvarar 13 dagar av försämrad koncentration, 13 dagar av försämrad inlärning, 13 dagar att ta igen när krisen är över, om den är över. Därför vill vi från SSU Jönköpingskretsen se att Koalition Jönköping arbetar för att möjliggöra subventionerad lunch hos utvalda lokala restauranger. Detta för att tillgodose elevernas energibehov för att kunna upprätthålla studiemotivationen samt stödja det lokala näringslivet. Det skulle vara en konkret åtgärd här och nu men också en investering för framtiden för att garantera morgondagens skattebetalare och dagens arbetare i Jönköpings kommun!

Blixten må ha slagit ut delar av vårt samhälle och målat upp en bild om ett becksvart område, men kom ihåg att facklan lyser som starkast när det är som mörkast.

Anton Goitom styrelseledamot SSU Jönköpingskretsen och gymnasieelev

Wilma Lagerqvist ordförande SSU Jönköpingskretsen och gymnasieelev