Förra veckan skrev Göran Nell en artikel om ”sitt” Öster. Nu ger jag mig in på hans marker. Anledningen är bränder. Som pojk var jag så förtjust i att ”lunta”, så min mor förvarade tändstickorna inlåsta. Månne det är detta suspekta behov jag nu tillfredsställer med ännu en brandbild. Återigen är det Johan Teiffel som lånar med sig av sin privata bildskatt.
Huset, som vi ser är resterna av, var en fastighet belägen på norra sidan av Östra Storgatan, nästan ända borta vid Rosenlund. Adressen är Östra Storgatan 113 och i dessa byggnader drevs ända fram till den 27 februari 1981 tvätteriverksamhet och denna bild är tagen 15 mars detta år.

Risk att branden spreds
Branden startade på natten till den 15 mars och byggnaden var övertänd när brandkåren kom till platsen. Den 13 man starka brandstyrkan fick jobba hela natten och även dagen efter med eftersläckning. Det ”rosa huset” öster om hade ett lättantändligt tjärpappstak, men tack vare vattenkanon kunde det räddas. Östra Storgatan fick på grund av rökutveckling stängas av några timmar.

Många tvätterier i stan
På platsen hade det drivits tvätteri sedan 1910-talet då Jönköpings Ångtvätteriinrättning startade. Det blev så småningom Wetterns Tvätt och detta var en stor verksamhet på 1960-talet. En annons i Gudmundgillets årsbok visar detta. Förutom tvätteriet på Liljeholmen hade man ett antal butiker för in- och utlämning av tvätt. På Borgmästargränd 2, Nygatan 14, Klostergatan 21, Klostergatan 49 och Erik Dahlbergsgatan 19 (Huskvarna) gick det bra att lämna in sin smutstvätt och få tillbaka den några dagar senare tvättad och struken.va.

Misstänkt brandorsak
Wetterns Tvätt var en gång Sveriges mest expanderande linnetvätteri men vid brandtillfället i mars 1981 hade verksamheten upphört i huset och själva hade tvätteriet övertagits av Vätterns Handduks- och Linnetjänst i Skärstad. I stort sett allt maskineri var utflyttat, strömmen var bruten till huset, men trots frånvaron av ström började huset brinna.
Det är ju ett känt faktum att just el och brand brukar kombineras. Välkänt är utslaget från den gamle brandinspektören: ”Då byggnaden ej var elektrifierad kan brandorsaken icke fastställas”. Nåväl i detta ärende fanns misstanke om att det varit folk inne i huset på natten och det spekulerades om brandorsaken var lek med tändstickor.

Skulle ha använts till vattensport     
En del folk i närheten tyckte kanske att det var bra att den gamla lokalen försvann, men sorgen var stor på stadens Fritidsförvaltning. Fritidschefen Alf Rosander uttalar sig för JP dagen efter branden och påpekar att byggnaden varit avsedd att övertas av kommunen och eventuellt hyras ut till windsurfare och sjöscouter. Rosander tillägger dock: ”Men vår driftchef tyckte att byggnaden var rätt rucklig”! Vad är det det står i fabeln: ”De är sura sa räven om rönnbären.”

Källor:
Gudmundsgillet 2014
Jönköpings-Posten