Omledningen av trafiken kommer att göras i etapper och den västra delen av parken kommer därför att vara avstängd 14-15 augusti, 19-22 augusti samt 26-29 augusti.

Arbetet beräknas ske måndag-torsdag varje vecka vilket gör att parken och gångstråket öppnas upp på helgerna. Detta gör att evenemangen Upptäck Skeppsbron och Jönköpings Marathon inte berörs av avstängningen.

Arbete i etapper

Det pålningsarbete som ska göras är en del i utvecklingsarbetet av området. Arbetet görs i etapper och i just denna del innebär det att arbetet med parken kommer att påbörjas genom en anläggning av Skeppsbrogatan. Under tiden leds gång- och cykelvägen från GC-tunneln söder om Munksjötornet via cykelvägen mot Råslätt, över övergångsstället vid Jordbrorondellen och sedan via Kämpevägen bort till Tallahovsgatan.

I månadsskiftet augusti/september kommer arbetet med gator och park att ytterligare intensifieras och då behöver gång- och cykelvägen stängas av under en längre period om cirka två till tre år. Södra Munksjön Utvecklings AB jobbar därför tillsammans med kommunen för att hitta lösningar och skapa ett bra tillfälligt promenadstråk.

Populärt stråk

- Sträckan runt Munksjön är ett väldigt populärt promenad- och motionsstråk. Därför är vi väldigt måna om att den temporära sträckningen blir så bra som möjligt, säger Henrik Gustafsson, vd på Södra Munksjön Utvecklings AB i ett pressmeddelandd.

Södra Munksjön ska bli ett 296 hektar stort område och blir en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna.