Väg 26/47 kommer under perioden 14–17 juni att vara avstängd mellan trafikplatserna Hedenstorp och Åsens gård.

Begränsad framkomlighet

Under juni och juli kommer det också under en del tider att bedrivas nattarbete innan arbetet med att bygga om trafikplatsen är klart. Det innebär att det under vissa perioder kommer bli besvärligt med framkomligheten.

– När vi leder om trafiken är det viktigt att du som trafikant är uppmärksam och följer skyltningen. Det kommer att ta något längre tid att ta sig fram under den perioden, säger Magnus Karlsson, projektledare Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Ska minska köer

Trafikverket kommer bland annat utföra beläggningsarbeten, linjemålning och uppsättning av vägräcke och skyltar innan trafiken släpps på över den nya bron.

Ombyggnaden görs för att öka kapaciteten på platsen, minska köerna på väg 40 och 26, och för att få en bättre anslutning till verksamhetsområdena i Hedenstorp.

Man beräknar att arbetet med trafikplats Hedenstorp ska vara helt klart i slutet av augusti.

Relaterat till artikeln