Runt om i landet förbjuds nu Vitamin D tillskott med doser som är lika med eller marginellt överskrider EFSAs, (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) gamla rekommendationer. Livsmedelsföretagarna har nu tröttnat på kommunernas olagliga agerande och har startat Vitaminupproret.se

Mayday Sweden. Vi vill härmed larma SOS för folkhälsans framtid. Ett tyst, förrädiskt och illegalt massvitaminförbud pågår i Sverige. Vi kan inte längre acceptera att den farliga och olagliga verksamhet som Sveriges kommuner ägnar sig åt fortsätter. Livsmedelsverket har satt upp nationella mål för livsmedelskontrollen. Det står tydligt att kontrollen ska vara ändamålsenlig, likvärdig, riskbaserad och rättssäker samt värna om konsumenternas och företagarnas intressen. Den nyligen publicerade kontrollhandboken uppfyller tyvärr inte något av dessa krav. Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson är också engagerad i frågan och påpekar att -De stora förlorarna är konsumenterna.”

 

Livsmedelsverket hänvisar till EFSA, men har själva sagt att de tar hänsyn till internationella riskvärderingar. Institute of Medicine (IOM) i USA har funnits i 75 år och har betydligt mera pålitlig säkerhetsdata än EFSA. EFSAs rapport är inte lag och precis som IOM säger faktiskt även EFSAs rapport tydligt att inte ens vid 250mcg (10000iu) per dag har man hittat någon form av biverkning.

Livsmedelsverkets syn på kosttillskott liknar mer en trosuppfattning än ett vetenskapligt grundat ställningstagande. I sin kontrollhandbok till kommunerna skriver de till exempel att de anser att svenska folket generellt sett får i sig det de behöver via kosten och inte behöver kosttillskott. Studie efter studie bevisar att detta inte stämmer. Vi svenskar lider av uttalad brist på Vitamin D. Säljförbud strider mot såväl lag som aktuell forskning på området. Enligt forskning är D-vitaminbrist överrepresenterat vid tillstånd som MS, demens, Parkinsons sjukdom, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression.

En studie från Karolinska Universitetssjukhuset som pågick under ett helt år visade även att Vitamin D tillskott på 4000iu (100mcg) minskade den totala incidensen av luftvägsinfektioner med 23%. Dessutom minskade antalet dagar med antibiotikabehandling med 50% (från 33 till 16 dagar i interventionsgruppen). Den erkända Professorn Stig Bengmark räknade även nyligen ut att D vitamintillförsel i högre doser skulle kunna spara sjukvården upp till 36% av nuvarande kostnader. Detta rimmar illa med att kommunerna lägger säljförbud på just den dos som studier visat bidrar till att upprätthålla immunförsvarets normala funktion.

Livsmedelsverkets nutritionister samt kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer säger att vitamin D med doser mellan 4000iu-5000iu (100-125mcg) kan ge njurskador. Detta är ren osanning och tyder på tydliga kunskapsluckor. Det Livsmedelsverket inte förstår är att alla inte är likadana. Vi väger olika och har olika hälsosituationer. Därför behövs det en stor mångfald och variation på de D-vitamindoser som säljs. Hälsokostbutiker och näringsterapeuter i hela Sverige och EU, säljer D-vitamintillskott i doser mellan 1000iu-5000iu (25-125mcg). Även Sveriges mest kända kostläkare, Andreas Eenfeldt, äter själv 5000iu (125 mcg) per dag och rekommenderar friska vuxna att ta mellan 2000-5000 iu dagligen. Den senaste forskningsrönen visar att man måste ta hänsyn till vikt och BMI. Väger man mer behöver man också högre doser. Överviktiga personer kan behöva mellan 10000-12000iu dagligen. Inte förrän man kommer upp i doser över 30000iu dagligen riskerar man att få biverkningar.

Mats Humble, erkänd Vitamin D forskare och läkare kommenterade kommunernas agerande så här:  -”Man silar mygg men sväljer kameler…hälsovinsterna med högre Vitamin D intag är långt större än risken för överdosering…”

Vi svenskar får dricka hur mycket alkohol vi vill, vi får röka hur mycket tobak vi vill – och vi får stoppa i oss gränslösa mängder socker. Trots att det finns vetenskapliga bevis och statistik som vittnar om att samtliga tre kan orsaka enormt stora skador. Vi har yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet i Sverige. Borde vi inte också ha hälsofrihet?

Rolf Forslund
Leg. Sjuksköterska, Diplomerad Hälsorådgivare, Livsmedelsföretagare