Det är med stor sorg och frustration som vi skriver detta!

Varför lyssnade ingen när vi bad om hjälp i höstas?!

Detta skapar även stor oro och stress bland oss i arbetsgruppen, blir det uppsägningar och sjukskrivningar i sommar nu?

Den 2 maj kallades personal på Annero äldreboende och hemtjänst till ett informationsmöte av områdeschef Jenny Wiberg Larsson. Det som vi i arbetsgruppen har försökt påvisa under en längre tid har idag befarats sant.

Alla boende och anhöriga har idag blivit informerade om att flytt kommer att ske till Gränna äldreboende 1 juni. Detta skall gälla då det är personalbrist under semesterperioden 1/6- 30/9.

När flytten är gjord till Gränna förstår vi att det inte kommer bli tal om någon flytt tillbaka i höst, Annero äldreboende kommer att läggas ner, precis som de högre cheferna har velat.

Det går att beordra personal från Jönköping till Gränna men inte till Visingsö. Personalbristen är stor i Jönköpings kommun, detta är inte endast ett ö- problem.

Gränna äldreboende och hemtjänst saknar 20 sommarvikarier t ex, enligt kommunal.

Vill man inte behålla en levande landsbygd?

Hemtjänstgrupp kommer att finnas på ön, det är ännu ovisst för natt och jourpersonal.

Gränna äldreboende väntar på våra 6 st nattpersonal.. Gränna har haft inflyttningsstopp i flera månader till dessa lägenheter som står tomma till vårdtagarna från Visingsö...

Vi i personalgruppen blev informerade om att detta är ett förslag men efter mötet delades skrivelser ut till de boende där datumet är skrivet 20190424.

Idag känns allt bara tomt. Annero har alltid varit på undantaget!

Så länge vi har klarat och skött oss själva har kommunen varit tysta och nöjda. Vi har alltid fått höra hur duktiga och självständiga vi är, men när vi i höstas började ställa krav på lika rättigheter och lika vård för våra boenden så hände något. Vi blev genast ett problem!

18 januari i år tillkallades ett informationsmöte med SPF här på ön, Jenny Wiberg Larsson och Camilla Johansson var på plats, lugnade folk och förklarade att detta var inget att oroa sig över, Annero ska inte stängas.

Våra pensionärer har alltså blivit lurade rakt i ansiktet av dessa två kvinnor när de träffades!

Det är så enkelt att komma ut till ön med information men det är vi undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på Annero som får trösta och lugna de äldre och säga att allt kommer gå bra, men för vem blir detta beslut bra??

Allt som vi kämpat för tidigare och hela hösten för vårt Annero är nu förgäves. Vi har försökt nå ut på bästa sätt genom bland annat media men utan resultat från något håll!

Vart är ni äldrenämnden och politiker i detta? Länge leve landsbygden. Eller?

Elin Gustafsson

Elin Lantz