När jag för några månader sedan skrev om hållplats Jordbron blev det en livlig diskussion i sociala media. Bland annat blandades den ihop med hållplats Västerbrunn, en annan hållplats på en annan bana, dock inte långt ifrån varandra. På en bifogad bild finns ett utsnitt ur Ekonomisk karta från 1954 och där finns båda hållplatserna med.

Olika tågsträckor förklaringen
För en modern Jönköpingsbo kan det verka förvirrande. Men förklaringen är enkel. På Halmstad-Nässjö Järnvägs AB, som mellan Jönköping och Vaggeryd blev klar 1894, ligger hållplats Jordbron. Hållplats Västerbrunn ligger på sträckan Borås-Ulricehamns Järnvägs AB. Denna byggdes som ett nödhjälpsarbete under den tid med svår arbetslöshet som rådde på 1930-talet och invigdes 1940. För att ytterligare krångla till det så går idag den första delen av järnvägen mot Vaggeryd på den gamla Ulricehamnsbanan fram till och med Haga.

Hälsobringande vatten
Men nu till Västerbrunn och vi börjar med brunnsdrickandet. Redan 1850 annonserades i Jönköpingsbladet att ”brunnsdrickning vid Västerbrunn skulle arrangeras under provinsialläkare Sköldbergs ledning den 4 juni och fortgå i två terminer, samt att ”kommunikationen ut till brunnen skulle upprätthållas till lands med omnibussen ”Republiken - mot 12 skilling banco per person fram och åter och till sjöss av tvenne dalkullor skötta tvenne vevslupar till åtta skilling banco fram och åter”. En vevslup var (se bild) en handdriven roddbåt som hade ett par skovelhjul på ömse sidor av båten och alltså drevs för hand. Vad drack man då på Västerbrunn? Ja, det var en hälsobrunn och någon form av hälsobringande vatten. Det fanns ju av olika slag beroende på mineraler och salter i vattnet och dess medicinska verkan var nog inte helt belagd. Men man umgicks och roade sig.

Klubblokal i värdshuset
Västerbrunns utvärdshus låg mellan banvallen och nuvarande Kämpevägen, ungefär där Jönköpings Bygginvest håller till idag. Själva värdshuset var en byggnad med en bostadslägenhet i ena ändan och en större samlingssal. I den senare har det varit söndagsskola, den har används som klubblokal för IF Hagapojkarna och Råslätts Egnahems- och Intresseförening har haft årsmöten där. Brunnen och värdshuset försvann i och med att Kämpevägen breddades. Lite längre österut, ungefär där Bygginvests byggnad börjar låg hållplatsen och banvaktsstugan Västerbrunn. Det var två helt skilda hus. Banvaktsstugan hette ursprungligen Västerviken och var ett hus under Strömsbergs gård och de boendes uppgift var just att sköta hälsokällan.

En dag att minnas
I anslutning till den enkla hållplatsen fanns en liten fotbollsplan. Vissa saker kan man datera exakt och jag vet att jag var där och spelade fotboll den 30 juni 1954.  Det finns en enkel förklaring till att jag minns det. Denna dag var det nämligen total solförmörkelse och jag minns än idag hur det mörknade och fåglarna slutade att sjunga.