I Jönköpings län råder det inga akut låga nivåer av grundvattnet.

– Men vi är nere på känsligt låga nivåer i och med att det inte kommit särskilt mycket nederbörd nu under vintern, vilket i sin tur gjort att återhämtningen av yt- och grundvattennivåerna har varit långsam, säger Jonathan Nilsson på Beredskapsenheten på 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

På många ställen är ytvattnet/vattenföringen nästintill normal, men vad gäller flera sjöar och andra stora grundvattenmagasin saknas det stora volymer av vatten.

– De stora grundvattenmagasinen har fortfarande nivåer mycket under det normala, de reagerar mycket långsamt och behöver mycket nederbörd under längre tid för att kunna återhämta sig, medan små grundvattenmagasin har återhämtat sig en del och närmar sig normala nivåer. Små grundvattenmagasin reagerar relativt snabbt och på mindre mängder nederbörd och har därför hunnit återhämta sig en del.

– Allting hänger på våren 2017, uteblir riklig nederbörd även detta år kan det skapa problem.

Det som händer då kan vara att fler grävda enskilda brunnar sinar, de som hade problem under förra året och inte åtgärdat det riskerar att även i år drabbas av sinande brunnar.

– Om möjlighet finns bör privatpersoner med grävda brunnar boka borrning av ny brunn, då djupborrade brunnar klarar av torrperioderna bättre. Om inte detta är möjligt kan man istället förbereda sig på mottagande av nödvatten genom att inhandla en IBC-tank.

Blir det riktigt illa kan vattendrag som är viktiga för naturen och djurliver torrläggas - vilket är ett hot mot viktiga naturvärden. Ett exempel är flodpärlmusslan som blev hotad eftersom vattendrag där den levde började sina. Då flyttades en liten del av beståndet till nya vattendrag. Men fortsätter problemen kan liknande problem komma under året.

Som vanlig medborgare kan det vara svårt att påverka nederbörden eller grundvattennivåerna överhuvudtaget. Men det finns några enkla knep för att minska sin privata vattenförbrukning - och ju fler som tänker på förbrukningen desto bättre.

Duscha kortare tid med snålspolande munstycken och stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan spara upp till 70 liter vatten. Att stänga av vattnet funkar även utmärkt vid tandborstningen. Det kan man spara upp till 36 liter vatten på. Och ja, badkar kan ju vara väldigt skönt. Men man kanske kan bada lite mer sällan? 200 liter vatten rymmer nämligen ett badkar.

Diska inte under rinnande vatten, fyll disk- och tvättmaskin och ställ en kanna vatten i kylen istället för att spola kallt i kranen varje gång du är törstig.

Har du egen trädgård? Samla regnvatten i en tunna som du sen använder för att vattna dina växter med. Så slipper du ta trädgårdsslangen.