Jag vill nu påminna om att Kina håller på att ta världsherraväldet. Deras vapen är en ny “atombomb”, inte fylld med uran - utan med pengar. Det finns många exempel på händelser, som visar att de just nu väljer att kriga i stora delar av världen i ett syfte: att ta över den ekonomiska makten och därigenom den politiska makten.

I den politiska debatten i Sverige säger gruvornas vänner att vi ska satsa mer på gruvnäringen för att inte vara så beroende av leveranser från Kina, som i dag är världsledande när det gäller jordartsmetaller. Det man glömmer bort är att även dessa gruvor kan komma att ägas av kineserna. Gruvan i Norra Kärr (som ligger mellan Gränna och Ödeshög) - om det nu blir någon gruva där - är bara en av gruvorna som kineserna är intresserade av att köpa.

Om kineserna får köpa gruvan i Norra Kärr - om det nu blir någon gruva, så är blir det hot mot Sommen och Vättern. På det viset hotas svensk vattenvård av kineserna.

I världen finns det i dag nästan en miljard människor som inte får rent vatten varje dag. Detta måste motverkas och det gäller inte bara globalt, utan även lokalt.

Vad som händer om det som kan hända, händer i en gruva i Norra Kärr: en gruvkatastrof, så blir det en katastrof som kommer att skrivas in i historieböckerna. Det blir en dålig historia, något som dagens generation i så fall kommer att få skämmas för inför kommande generationer.

Ett nej till gruvan är ett ja till svensk vattenvård. Det är ett ja till barnens framtid. Ett ja till gruvan är ett nej till svensk vattenvård och ett nej till barnens framtid.

Nu gäller det att säga nej till gruva i Norra Kärr och Rädda Sommen och Vättern. I det arbetet behövs Aktion Rädda Vättern, Urbergsgruppen, SCSC, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, kyrkorna,Svenska Naturskyddsföreningen och LRF för att nämna några viktiga aktörer.

Pressen i Kina tillhör det ofria ordet. Presidenten har nyligen rest runt till redaktionerna för att påtala att deras ledstjärna ska vara det Kommunistiska partiet och vad det står för.

Religionsfrihet råder inte i landet. Kineserna har låst in en miljon muslimer i fångläger för att fostra dem till goda företrädare för det kommunistiska partiet. Varför demonstrerar vi inte i Sverige emot detta? Jag uppmanar nu Kina: “Släpp fångarna loss!”.

Det kan bli så att framtida generationer kommer att anklaga oss för det, precis som det idag ofta sägs att det på sin tid var många, som inte engagerade sig emot andra världskrigets judeutrotning.

Vi ska också komma ihåg att från 1949 då Kina blev en kommunistisk stat har under Mao Zedongs ledning någonstans mellan 40–70 miljoner människor dödats som ett resultat av den kinesiska ledningens politik.

Hitler orsakade 11 miljoner människors död. Och resultatet av Stalins politik var att cirka 40 miljoner människor dukade under.

Kommunismen i Kina är inte död, den finns kvar. I Sverige pratar gärna och ofta Annie Lööf om Vänsterpartiets gamla förflutna som kommunister. Men om dagens kommunistiska regim i Kina hörs hon inte för ofta i debatten.

Jag uppmanar nu kardinalen Anders Arborelius i Katolska kyrkan att ta initiativ till en världsomfattande bön för ett demokratiskt och öppet Kina. Ett land med yttrande- och religionsfrihet.

Jag föreslår nu Frälsningsarméns högkvarter i England att också utlysa en världsomfattande bön för ett nytt Kina. Frälsningsarmén finns i 127 länder och är därför en stark kraft att räkna med.

Jag föreslår också att alla frikyrkor i vårt eget land - Sverige - utlyser en bön för Kinas framtid, utan ett Kommunistiskt parti som vill styra sina medborgare med en hjärnhand. I och med att Svenska kyrkan numera är skild från staten räknar jag med att den ingår inom ramen för frikyrkorna. Svenska kyrkan skulle också kunna manifestera viljan till ett nytt Kina genom en klockringning. En sådan aktivitet skulle få ett genomslag massmedialt i stora delar av världen.

Folkbildningens aktörer i Sverige bör ta upp Kinas roll i dagens Sverige och världen och även i morgondagens Sverige. Fokuset på vad som händer i Kina bör öka. Studieförbunden har en nyckelroll i sammanhanget med sitt redskap studiecirkeln.

Palme sa på sin tid: “Sverige är en studiecirkeldemokrati”. Nu uppmanar jag bildningsförbunden upp till bevis. Är ni beredda att ta chansen och visa att Sverige fortfarande är en studiecirkeldemokrati?

Det vi vet är att i Kina finns inga fria studieförbund. Det förekommer studiecirklar fria från statlig styrning, men de får gå under beteckningen “Hemliga studiecirklar”.

Hans Mannefred

Folkbildare/fristående samhällsdebattör