Den senaste tidens nederbörd har orsakat höga flöden i vattendrag och en klass1-varning råder för höga flöden.

– Vi har kollat Lovsjön och nedåt och det har sjunkit sedan igår så det ser bra ut, säger Axel Röman vid räddningstjänsten

Men i vattendrag, sjöar och dammar i Lagan samt biflödet Härån är fulla i Vaggerydsområdet flödet i Värnamo förväntas öka. Värnamo kommun förbereder nu för att ta emot mer vatten och förstärker med barriärer vid vissa känsliga punkter. Just nu visar prognoser att nivåer motsvarande dem som förekom 2010 kan väntas i Värnamoområdet.

Räddningstjänsten går ut med i ett pressmeddelande att fastighetsägare som bor intill vattendrag och som vet att höga flöden kan orsaka översvämningsproblem bör kontrollera byggnader och vidta åtgärder för att förhindra skador.

Råd om hur man skyddar sin egendom mot översvämningar hittar man på krisinformation.se

På Jönköpings kommuns hemsida finns också tips om hur du kan skydda dig och hur du kan agera vid risk för översvämningar.