Den senaste veckan har förbrukningen av vatten stigit med mer än 30 procent i Mullsjö kommun. De höga sommartemperaturerna under maj månad har gjort att vattenförbrukningen i Mullsjö tätort har stigit från 1.200 kubikmeter per dygn till drygt 1.600 kubikmeter per dygn.

Kommunen bedömer att det råder god tillgång på vatten i vattentäkten, men att vattenverket inte har kapacitet att rena och pumpa dricksvattnet tillräckligt snabbt om det fortsätter att gå åt lika mycket vatten.

Kan bli kritiskt

”Därför sjunker vattennivån i vattentornet och läget kan snabbt bli kritiskt om vi inte alla hjälps åt, skriver kommunen på sin hemsida. När vattentornet är tömt kommer kommunen nämligen inte att kunna leverera vatten eftersom trycket försvinner.

Bevattningsförbudet gäller för alla som får sitt vatten från Mullsjö vattenverk och så länge det varma och torra vädret består. Det innebär att bevattning i trädgården och påfyllning av pooler inte är tillåtet. Det uppges finnas företag som kör ut vatten till pooler för den som känner att man absolut inte kan vänta.

Ska vara medvetna

Mullsjö kommun uppger att de har inte möjlighet att rekommendera företag, utan att man som privatperson själv får leta reda på dem via internet. I Sandhem råder inte bevattningsförbud i nuläget.

Förra sommaren var också torr och Mullsjö kommun uppmuntrade då alla att leva vattensmart. Hur resten av sommaren blir återstår att se, men kommuninvånarna uppmanas bli medvetna om hur de använder vattnet.