Åsa Friis har varit vd för det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB i två och ett halvt år. Hon har själv valt att lämna sin tjänst för att arbeta med stadsutveckling i hemstaden Göteborg.

– Arbetet med att utveckla området runt Munksjön har varit ett oerhört stimulerande och roligt uppdrag som jag trivts med. Jönköping är en attraktiv stad med stor potential, men till slutkände jag att pendlingenblev för slitsam. Närjag fick ett spännande erbjudande närmare hemmethade jag därför svårt att tacka nej, säger Åsa Friis i ett pressmeddelande.

Arbetet med att omvandla området söder om Munksjön är det enskilt största projektet i kommunens historia. För att organisera arbetet optimalt skapades Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) 2014. Våren 2015 anställdes Åsa Friis som bolagets första VD.

Åsa Friis kommer fortsättningsvis att arbeta som affärsutvecklare på Jernhusen. Där kommer hon att arbeta med projektet Region City i Göteborg. Uppdraget handlar om att utveckla en ny stadsdel mellan centralstationen och Götaleden. Stadsdelen ska innehålla såväl kontor och handel som bostäder. Första etappen ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Arbetet med att rekrytera en ny VD till SMUAB påbörjas under hösten