Länsstyrelsen lämnar in mellan 40 och 60 polisanmälningar om brott mot fiskelagen varje år. I de flesta fall handlar det om fiskare som använder mer redskap än vad som är tillåtet eller som fiskar på otillåtna tider på dygnet.
- Många av dem vet om att det de gör är olagligt men gör det för att tjäna pengar, säger Anton Haldén.
Tillsynsmannen på länsstyrelsen hade haft ögonen på helgens två tjuvfiskare tidigare och kunde därför ta dem på bar gärning.
- Det är inte ofta vi lyckas, men vi försöker göra ett så bra jobb som möjligt, säger Anton.

Tydliga tecken
Länsstyrelsen har byggt upp ett samarbete med polis och yrkesfiskare runt Vättern för att kunna få tag i lagbrytarna. Ofta hittar man tydliga tecken på att någon fiskat för mycket kräftor.
Vad gör ni för att få bukt med problemet?
- Vi fortsätter att följa upp tips på misstänksamma båtar i de områden som är vanligast vid tjuvfiske. Men vi kan inte bevaka enskilda personer, det hade blivit ett för intensivt arbete.

Gör sitt bästa
Många lyckas komma undan med en kräftfångst som de sedan säljer vidare för en stor summa pengar.
- Så länge det är lönsamt finns det en liten del som missköter sig. Vi gör vårt bästa men sjön är ju stor, säger Haldén.