Idag, på internationella kvinnodagen, hyllas kvinnor och flickor runt om i världen och jämställdhetsfrågorna prioriteras. Men för att verkligen nå ett jämställt samhälle måste vi arbeta aktivt med dessa frågor årets alla dagar. Om en månad samlas Socialdemokraterna till partikongress. Vi ser fram mot en feministisk kongress. Under fem dagar kommer Socialdemokraternas riktning att stakas ut. Vi känner oss starka inför kongressen. En majoritet av kongressombuden är kvinnor och hela 37 procent är medlemmar i S-kvinnor. Det är glädjande och på kongressen kommer vi kämpa för:

Jämställd föräldraförsäkring

Vi vill att Socialdemokraterna sätter upp en tydlig tidsplan för hur och när målet om en individualiserad föräldraförsäkring ska nås.

Jämställt arbetsliv

Vi vill att Socialdemokraterna verkar för att en lagstiftning om heltid som norm på hela arbetsmarknaden införs och att det sker utan användande av delade turer. För att motverka den ökande ohälsan måste arbetet med god arbetsmiljö och god personalpolitik prioriteras i alla kommuner och landsting.

Jämställda pensioner

Vi vill att Socialdemokraterna påskyndar arbetet för jämställda pensioner. En särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter ska införas.

Jämställd vård

Vi vill att avgiftsfri cellprovtagning införs i hela landet. Det räddar liv och är en samhällsekonomisk vinst. Mammografi, som Socialdemokraterna gjort avgiftsfri inom screeningprogrammet (för kvinnor mellan 40 och 74 år), ska vara gratis oavsett ålder. Varje födande kvinna och varje barn som kommer till världen ska få likvärdig och säker vård. Därför kräver vi mer resurser till förlossningsvården.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Vi vill att Socialdemokraterna antar en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. En långsiktig finansiering av kvinnojourernas verksamheter måste säkras. Kommunerna ska kunna garantera en plats för varje kvinna som söker skydd från våld och hot.

I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. Vi kämpar dagligen för en jämställd värld och den svenska modellen och vet att vårt arbete gör skillnad. Välkommen du med!

Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor

Desiré Törnqvist, Distriktsordförande S-kvinnor i Jönköpings län

Carina Ödebrink, ordförande Socialdemokraterna i Jönköpings län

Diana Laitinen Carlsson, Kongressombud från S-kvinnor i Eksjö

Jonas Magnusson, Kongressombud Jönköping AK och Distriktsordförande för Tro & Solidaritet