För snart två veckor sedan presenterade politikerna i Koalition för Jönköping sitt förslag till kommunprogram för mandatperioden 2019-2022. På tisdagen gjorde de båda oppositionspartierna Kristdemokraterna och Moderaterna, som tillsammans fick 32 procent av rösterna i 2018 års val, detsamma. De båda partierna har olika program men en gemensam plattform.

I kommunprogrammet finns tio perspektiv som genomsyrar deras arbete.

– Det blir allt mer oförutsägbart och det gör att det blir allt svårare att bedöma vad som kommer att hända under fyra år. Därför har vi tio perspektiv, förklarar kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).

– Vi står inför en väldigt tuff mandatperiod ekonomiskt, och våra kostnader ökar mer än skatteintäkterna. Vi ska prioritera kommunala kärnverksamheter och vi måste prioritera bort saker. Vad vi ska skära bort får vi återkomma till. Hur vi hanterar budgeten kommer ha stor betydelse.

Peter Jutterström, moderat kommunalråd.

Foto Peter Gustafsson

Inte försämrade villkor

Vad gäller trafiken vill M och KD att de olika trafikslagen ska samsas med varandra och att villkoren för bilisterna inte ska försämras.

– Kommunen har gjort stora ansträngningar i att släppa fram kollektivtrafiken, men vi tror att det är fel att det har skett på bilisternas bekostnad. Det här måste gå hand i hand. Bilen är en nödvändighet, vi får försöka bygga bort köerna, säger kommunalrådet Peter Jutterström (M).

– Vi har drivit frågan om en fil till på Munksjöbron. Sedan har det har funnits diskussioner om att bilar kan få åka i bussgatan om tre personer eller fler färdas i den. Människors insatser för klimatet måste ändras under livet, vi har varit för svartvita där.

Befolkningen i Jönköpings kommun ökar stadigt, och politikerna har nu gett tjänstemännen på stadskontoret i uppdrag att jobba efter 200 000 invånare.

– Vi har gett direktiv att börja jobba efter det. Vi kommer att vara 150 000 invånare redan 2025 och vi måste jobba efter att det kommer bli mer trafik. Om vi inte redan nu tar höjd för det kan det skapa en helt orimlig situation, konstaterar Jutterström.

”Vill ta ut svängarna”

Ett annat förslag i kommunprogrammet är att samtliga personer som utbildar sig till undersköterska, och har en godkänd gymnasieexamen, ska ha anställningsgaranti inom kommunen fram till de är 26 år.

– Vi vill ta ut svängarna ordentligt och tycker att alla som går vård och omsorg ska ha rätt till fast anställning. Det blir säkert omdiskuterat, men de som inte tycker det här är bra får komma med ett förslag som är bättre, säger Sturesson.

Ett annat motto för KD och M är ”inte inkludering till varje pris”.

– Vi tycker att inkluderingen har gått ett steg för långt, och det gör att individen inte får sitt behov tillgodosett på bästa sätt. Vi tänker annorlunda än det som varit gängse. Vi tror att det blir en politisk konflikt men vi utgår från att barnens behov måste tillgodoses, säger Andreas Sturesson.

Förslagen till kommunprogram kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den här veckan.

Läs även: