För den som går från korsningen Stenhuggargatan–Västra Holmgatan söderut mot Kålgårdens lekplats finns en trottoar längs gatans östra sida. När man passerat den sista byggnaden på vänster sida tar trottoaren plötsligt slut och den gående möts av en parkeringsinfart.

Barnen extra utsatta

Den gående får då gå på en relativt öppen yta och Lisa Steirud upplever att man som gående är mycket utsatt eftersom det går tung trafik på den aktuella vägen. Extra utsatta är de som går med barnen där, menar hon.

Samma sak gäller för den som går söderut på Östra Holmgatan efter Kålgårdsskolan. För den som kommer fram till lekplatsen finns inget övergångsställe eller passage.

Villha säker övergång

Längs sträckan finns både grundskola, förskola och många kommunala verksamheter. Nu önskar Lisa Steirud att trottoaren byggs ut så att den innefattar hela Västra Holmgatan–Östra Holmgatan, runt parkeringen och vidare norrut till anslutande trottoar vid Kålgårdsskolan. Vidare vill hon att det byggs en tydlig och säker övergång från trottoar/parkering till lekplatsen.

– Jag och min man pratade om det här och jag bestämde mig för att skriva ett medborgarförslag då jag upplever att man känner sig utsatt som oskyddad trafikant. Det är ju inte alla som tar bilen till parkeringsplatsen där och kommunen vill ju gärna att man cyklar och går, säger Lisa Steirud, som också upplever att hon möter många som går och cyklar till lekplatsen.